Lietuvos archeologija. T. 3, Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos archeologija. T. 3, Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai
Alternative Title:
  • Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai
  • Lithuanian archaeology. Vol. 3, Roman and migration periods
Publication Data:
Klaipėda : [Klaipėdos universiteto leidykla], 2013.
Pages:
750 p., [8] žml
Notes:
Bibliografija ir dalykų rodyklė.
Contents:
Įvadas — Chronologija, periodizacija, sinchronizacija: Laikotarpių pavadinimai ir chronologinė periodizacijos sistema; Romėniškojo ir tautų kraustymosi laikotarpių chronologinės periodizacijos sistemos ir sinchronizacijos Baltijos jūros regiono kontekste problemos —. Etnogenezės sampratos metamorfozės Lietuvos istoriografinėje tradicijoje: Kalbinis etnogenezės paradigmos aspektas; Rašytiniai šaltiniai, etnogenezė ir genties teritorijos samprata; Etnogenezė ir jos „sesės“: fizinė antropologija ir etnologija; Materialinės kultūros tyrimai ir Lietuvos archeologijos teorizavimas; Etnogenezės metamorfozės: ateities perspektyvos aspektas — Aisčiai romėniškojo ir tautų kraustymosi laikotarpių rašytiniuose šaltiniuose: Tacito Svebijos pakraščio aisčiai ir vakarų baltų kultūrų bendrijos arealas; Plinijus Vyresnysis ir Klaudijas Ptolemajas apie Baltijos jūros pakrantę - kraštovaizdžio reikšmė formuojant baltų kultūrų bendrijos komunikacijos erdvę; Jordanas ir Kasiodoras apie aisčius pakitusioje geopolitinėje erdvėje — Gamtinė aplinka ir paleogeografija (remiantis gamtamoksliniais tyrimais, archeologiniais duomenimis ir rašytiniais šaltiniais): Paviršiaus reljefas; Klimatas; Vidaus ir išorės vandenys; Miškai, pelkės ir šlapynės; Gamtiniai ištekliai ir mineralinės žaliavos — Gamta ir kultūra: Kultūrinis kraštovaizdis; Gyvenamosios vietos: nuo gyvenvietės iki regiono apgyvenimo struktūros; Laidojimo vietos; Senosios šventvietės; Dykros — Apgyvenimo raida ir kultūrinio (agrarinio) kraštovaizdžio kaita: Pagrindiniai agrarinio kraštovaizdžio kaitos veiksniai (gamybinio ūkio plėtra); Žemdirbystė archeologinių, palinologinių ir istorinių šaltinių duomenimis; Gyvulių auginimas; Žvejyba vidaus vandenyse ir jūroje; Miškų verslai —Krašto apgyvenimo tankumas ir teritorinė struktūra: Krašto apgyvenimas I a. pr. Kr. pabaigoje - I a. po Kr. pirmojoje pusėje; Romėniškojo laikotarpio krašto apgyvenimo raida; Tautų kraustymosi laikotarpio krašto apgyvenimo raida; Pagrindiniai romėniškojo ir tautų kraustymosi laikotarpių krašto apgyvenimo bruožai — Technologijų raida - verslų ir amatų tobulėjimo pamatas: Geležies metalurgija ir kalvystė; Žalvario ir kitų lydinių bei sidabro dirbiniai; Buitinė keramika ir kiti moliniai dirbiniai; Verpimas, audimas ir audinių dažymas; Dirbiniai iš tošies, liepos žievės ir medžio; Odiniai dirbiniai; Kauliniai ir raginiai dirbiniai; Gintariniai dirbiniai; Akmeniniai dirbiniai — Mainai ir prekių sklaida: Teoriniai mainų ir prekių sklaidos aspektai; Romos monetos bei Nemuno ir Dauguvos tarpupio „prestižiniai dirbiniai“; Turimi mainų ekvivalentai; Masinių romėniškojo laikotarpio importinių dirbinių keliai į Nemuno ir Dauguvos tarpupį; Mainai kaip technologinių inovacijų ir kultūrinių idėjų sklaidos instrumentas — Romėniškasis laikotarpis: Kultūrinių sričių kraštovaizdžių vientisumo ženklai; Juvelyriniai dirbiniai kaip kultūrinių sričių savitumo ir panašumo ženklai; Baltų bendruomenių socialinės struktūros kontūrai — Tautų kraustymosi laikotarpis: Nemuno ir Dauguvos tarpupis ideologinių transformacijų metu; Nemuno ir Dauguvos tarpupis regioninių transformacijų sūkuryje; Nemuno ir Dauguvos tarpupio vienovės ženklai; Tautų kraustymosi laikotarpio baltų bendruomenių socialinės struktūros kontūrai —Apibendrinimas. Kultūrinio kraštovaizdžio raidos aspektai: Romėniškojo ir tautų kraustymosi laikotarpių paveldas Lietuvos kultūriniame (agrariniame) kraštovaizdyje; Socialinis kraštovaizdis (menami bendruomenių struktūrų atspindžiai); Ekonominis kraštovaizdis (menami ekonominių santykių atspindžiai); Sakralusis kraštovaizdis (menami pasaulėžiūros atspindžiai) — Išvados. Baltų kultūrų kontūrai — Šaltiniai ir literatūra — Priedai — Dalykinė rodyklė — Summary — Žemėlapiai.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTRomėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai – dinamiški baltų kultūrų raidos etapai, teapimantys kiek mažiau nei 800 metų. Tačiau tai laikai, kuomet buvo apleisti ir vėl apgyventi piliakalniai, laikai, kuomet baltai pradėjo deginti savo mirusiuosius, laikai, kuomet didėjo visuomenės turtinė atskirtis, o sukauptu turtu buvo atnašaujamos gausios aukos. Tuo pačiu būtent romėniškojo laikotarpio pradžioje Aestiorum gentes – aisčiai, arba barbaricum pakraščio žmonės, buvo pastebėti antikos autorių, ir tuo vardu kaip pietryčių ir rytų Baltijos jūros gyventojai ilgam įėjo į istoriją. Monografijoje „Lietuvos archeologija. III tomas. Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai“ remiantis gausiais archeologinių paminklų – gyvenamųjų, gynybinių ir ūkinių vietų, laidojimo paminklų bei šventviečių – duomenimis analizuojama romėniškojo ir tautų kraustymosi laikotarpių kultūrinio kraštovaizdžio kaita, tuo metu vykę reikšmingi ūkiniai, socialiniai ir kultūriniai procesai.

ISBN:
9789955342151; 9789955187547 (T. 3)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52697
Updated:
2022-02-17 22:58:52
Metrics:
Views: 184    Downloads: 5
Export: