Skurdas, jo matavimas ir tendencijos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skurdas, jo matavimas ir tendencijos Lietuvoje
Alternative Title:
Poverty: measurement and tendencies in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 74, p. 64-77
Summary / Abstract:

LTSiekiant 2000 m. Jungtinių Tautų Tūkstantmečio viršūnių susitikime nustatytų tikslų, Lietuvoje nuo 2000 m. iki 2005 m. buvo numatyta santykinio skurdo lygį sumažinti nuo 16,0 proc. iki 13,0 proc. Tačiau, LR Statistikos departamento duomenimis, santykinio skurdo lygis Lietuvoje per pastarąjį laikotarpį ne tik nesumažėjo, bet ir padidėjo nuo 16,0 proc. iki 16,9 proc. Autorių nuomone, tai lemia neefektyvi valstybės skurdo mažinimo politika ir, visų pirma, netinkama skurdo matavimo Lietuvoje metodika. Skurdo tyrimo rezultatai didele dalimi priklauso nuo pasirinkto matavimo rodiklio šalyje, todėl skurdui matuoti tikslinga parinkti kuo geriau tos šalies gyvenimo lygį bei specifiką atitinkančius matavimo rodiklius. Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai skurdo matavimo rodikliai ir jų ypatumai, analizuojamos skurdo bei su juo susijusių problemų (darbo jėgos apmokestinimo, pajamų diferenciacijos ir kt.) kitimo tendencijos Lietuvoje. Autorių nuomone, šiuo metu skurdo lygiui Lietuvoje apskaičiuoti naudojama metodika nėra visiškai tinkama, kadangi santykinio skurdo skaičiavimas daugiau tikslingas šalyse, kuriose asmeninės gyventojų pajamos yra gerokai aukštesnės už minimalius vartojimo normatyvus ir pirmaeiliu tikslu gyventojams tampa ne tiek fizinių, kiek dvasinių (intelektualinių) bei socialinių poreikių tenkinimas. Lietuvoje, kur nemaža dalis gyventojų dėl nepakankamų pajamų negali patenkinti net būtiniausių fizinių poreikių, tikslingiau skaičiuoti absoliutaus skurdo lygį, - skurdo ribą nustatant, remiantis minimaliais asmeninio vartojimo normatyvais. [Iš leidinio]

ENFrom 2000 to 2005 Lithuania tried to reduce the level of relative poverty from 16 per cent to 13 per cent in line with the stated targets of the 2000 UN Millennium Summit. However, the level of relative poverty in Lithuania has recently increased to 16.9 per cent. The author claims that this is due to the lack of an effective national poverty reduction policy and the lack of an adequate methodology for measuring poverty in Lithuania. The results of research into poverty depend in large part on the measurement criteria chosen for a particular country. If poverty is to be measured accurately, the measurement criteria chosen must be such as properly suit the realities of lifestyle for that particular country. The article examines basic poverty measurement criteria and their characteristics and analyses the changing tendencies in Lithuania of poverty and the problems associated with it (such as workers’ wages, differences in income levels, etc.). The author states that the methodology presently used in Lithuania to set the poverty level is not entirely suitable, as the calculation of relative poverty is more appropriate in countries where people’s personal incomes are much higher than minimal consumption norms and the population’s main preoccupation is no longer just satisfying physical needs, but satisfying psychological (intellectual) and social needs. In Lithuania a significant percentage of the population have an income too low to satisfy even basic physical needs. Therefore, it would be more accurate to calculate an absolute (not relative) poverty level, with the poverty level being set on the basis of minimal personal consumption norms.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9833
Updated:
2018-12-20 23:11:34
Metrics:
Views: 71    Downloads: 31
Export: