Pedagoginė praktika kaip svarbus pedagogų rengimo veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginė praktika kaip svarbus pedagogų rengimo veiksnys
Alternative Title:
Pedagogical practice as important factor in teacher training
In the Journal:
Andragogika. 2015, Nr. 1 (6), p. 131-144
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama pedagogų rengimo situacija Kauno technologijos universitete, lyginant dvi vienerių metų trukmės laipsnio nesuteikiančių studijų programas. Viena jų – „Pedagogika“, veikusi iki 2013 m., o kita – „Pedagoginės studijos“, pradėjusi veikti 2014–2015 m. m.. Analizuojant šias programas, paaiškėjo naujosios studijų programos ypatumas, kad pedagoginė praktika, apimanti 30 studijų kreditų, yra svarbus pedagogų rengimo veiksnys. Pedagoginė praktika naujoje programoje darniai susieja teorinių modulių teikiamas žinias su galimybe praktikos metu atlikti pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimą, kuris ir sudaro baigiamojo projekto esmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mentorius; Pedagoginė praktika; Pedagoginė praktika, tutorius, mentorius; Pedagogų rengimas; Studijų programa „Pedagogikos studijos“; Studijų programa „Pedagogikos studijos“, pedagogų rengimas,; Tutorius; Tutorius, mentorius; Mentor; Pedagogy studies; Practice; Study program; Study program "pedagogy studies"; Teacher training; Teaching; Tutor.

ENThe article discusses the situation of teacher training at Kaunas University of Technology by comparing two one-year non-degree study programmes. One of them is "Pedagogy" that functioned till 2013, and another – "Pedagogy Studies" that began in the academic year of 2014–2015. While analysing these programmes it has become evident that the peculiarity of the new study programme – the pedagogical practice including 30 study credits – is the important factor in teacher training. In this programme pedagogical practice consolidates the knowledge provided in theoretical study modules with the possibility to carry out the action research, which makes the essence of the final project, during the practice. These observations are commented by the research respondents, who study at programme ‘Pedagogy Studies’ and seek to gain teacher’s qualification. Their statements disclose the importance of the pedagogical practice in its carrying out by closely collaborating of the university with educational institutions, when mentors and tutors together solve the problems that the students-practitioners face. [From the publication]

DOI:
10.15181/andragogy.v5i0.960
ISSN:
2029-6894
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55377
Updated:
2020-05-19 13:38:52
Metrics:
Views: 62    Downloads: 9
Export: