Kauno pavieto bajorų įvardijimas XVII amžiaus pabaigoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno pavieto bajorų įvardijimas XVII amžiaus pabaigoje
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2011, t. 20, nr. 1, p. 25-33
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Lenkų kalba / Polish language; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas lenkų kalba rašytame 1690 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės padūmės mokesčių surašymo dokumente užrašytų Kauno pavieto bajorų giminėms priklausančių asmenų įvardijimas. Iš viso užrašyti 639 vyrai, jų įvardijimą visada sudaro prievardis ir asmenvardžiai. Su vardais užrašyti 635 vyrai (99,4 %), be vardų - 4 (0,6 %). Vardas įvardijime būna tik vienas. Tėvavardį turi 11 asmenų (1,72 %), pavardes turi visi užrašyti asmenys. Iš viso užrašytos 44 moterys, jų vardas visada užrašomas prieš pavardę. Prieš asmenvardžius visada užrašomas prievardis „ponia, panelė“. Su vardais užrašytos 42 moterys (95,45 %). Antrasis įvardijimo narys - visada pavardė. Moterų pavardės gali būti sudaromos ne tik su priesagomis, bet ir su galūnėmis. Tokio tipo moterų pavardės yra sudaromos iš vyriškų pavardžių. Staipsnyje pateikiami minėtame dokumente esantys vardai ir pavardės, apskaičiuotas jų dažnumas. Pavardės, kilusios iš giminių vardų tolygios pavardėms, kilusioms iš giminių asmenvardžių. Kiek kitaip reikėtų vertinti pavardes, kilusias iš vietovardžių, įeinančių į giminių. Galbūt konkrečioje vietovėje galėjo gyventi ir kelių giminių nariai, į kurių giminių vardus vietovardis apskritai nebuvo įtrauktas. Tuomet jų pavardes reikėtų kildinti ne iš giminės varde esančio konkretaus vietovardžio, o iš vietovardžio apskritai. Šiuo atveju galutinių išvadų padaryti nėra galimybės - galbūt vienais atvejais pavardės kilo iš giminių varduose esančių vietovardžių, o kitais - susiformavo savarankiškai ir su giminių vardais jų sieti nereikėtų.Reikšminiai žodžiai: Antroponimija; Asmenvardžiai; Aukštasis luomas; Daryba; Giminių istorija; Kauno bajorija; Lietuvos istorija; Įvardijimo struktūra; Anthroponimy; History of Lithuania; History of families; Kaunas nobility; Nobility; Person names; Structure of naming; Word formation.

ENThe article analyses the naming of noblemen of Kaunas Region in a document written in 1690 in the Grand Duchy of Lithuania. The document contains 639 namings of men consisting from titles and personal names. 635 men (99.4%) are named with personal names, and 4 men (0.6%) without personal names. The naming contains only one name. 11 persons are indicated with patronyms (1.72%), surnames are listed for all the persons in the document. The total number of women is 44. Their names are always put prior to surnames. The title (miss, missis) always goes before personal names. 42 women (95.45%) are written with names. Surname is always the second element in the naming. Women’s surname can be composed with suffixes and endings. This type of women surnames are formed from men’s surnames. The article presents names and surnames contained in the above document and calculates their frequency. Surnames originating from relatives’ names are equivalent to surnames originating from relatives’ personal names. Surnames originating from place names should be assessed in another way. Maybe members of several families inhabited a specific place, and the place name was not included into their family name. Therefore, their surnames should be considered to have originated not from the specific place name in their surname, but from the place name in general. In this case, it is impossible to draw final conclusions. In some cases, certain surnames could have originated from place names contained in family names, and in other cases – their surnames formed independently and should not be related to family names.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37741
Updated:
2021-03-01 09:11:00
Metrics:
Views: 48    Downloads: 5
Export: