Giminės asmenvardis XVI a. Kauno pavieto bajorų įvardijime

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Giminės asmenvardis XVI a. Kauno pavieto bajorų įvardijime
Alternative Title:
Kinship anthroponym in the namings of the 16th century noblemen of Kaunas Region
In the Journal:
Lituanistica. 2010, Nr. 1/4, p. 81-91
Keywords:
LT
16 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Kariuomenė / Army; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriami 1528 m. ir 1567 m. LDK kariuomenės dokumentuose užrašyti Kauno pavieto bajorų giminėms priklausančių asmenų giminių asmenvardžiai. Bajorų įvardijimuose patronimine forma užrašytas antrasis asmenvardis ne visada būdavo tėvavardis. 1528 m. dokumente 34 atvejais tai galėjo būti giminės asmenvardis. 1567 m. dokumente tokių atvejų buvo 6. 1567 m. dokumente trečiojo asmenvardžio pozicijoje kilmininko linksniu užrašytas patronimas dviem atvejais buvo ne tėvo tėvavardis, o giminės asmenvardis. 1567 m. dokumente vieną kartą giminės asmenvardis užrašytas trečiojo antroponimo pozicijoje nepatronimine forma. 1528 m. užrašytus giminės asmenvardžius ir šešis 1567 m. užrašytus giminės asmenvardžius galima laikyti pavardės užuomazga. Tris 1567 m. užrašytus giminės asmenvardžius galima laikyti pavarde. Pavardžių 1567 m. dokumente turėtų būti daugiau, tačiau jas užfiksuoti trukdė tuo metu įprastas bajorų užrašymas vardu bei tėvavardžiu, taip pat tai, kad vieną kartą nurodžius giminės vardą bajorų sąrašo pradžioje, giminės asmenvardis į asmenų įvardijimus buvo įtraukiamas tik retais atvejais. XVI a. giminių asmenvardžiai turi atitikmenų 1690 m. dokumento Kauno pavieto bajorų giminių vardyne. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Giminės vardas; Giminės asmenvardis; Giminės vietovardis; Asmenvardis; Pavardė; Family name; Family surname; Family locality name; Personal name.

ENThe documents of 1528 and 1567 illustrate that the namings of the nobility of Kaunas region have a patronymic suffix which is not always a patronym (i. e. paternal name). The document (written in 1528) includes 34 namings, 14 of which are, beyond doubt, kinship anthroponyms. The document dating back to 1567 features 6 similar cases, 2 of them being genitive patronyms, which, when used in the third anthroponymic position, present a kinship anthroponym rather than a person's grandfather's name. There is a single instance where a kinship anthroponym in the third anthroponymic position is recorded without a patronymic suffix. Kinship anthroponyms used in the second position in the 1528 document can be treated as the first instance of surname recordings. Three out of nine kinship anthroponyms in the names of the nobility (in the document of 1567) can be treated as surnames. There should be more surnames in this document but the standards of naming nobility representatives in the Grand Duchy of Lithuania at that time did not allow that (the recording consisted of a personal name + patronymic (i. e. father's name)), and once a kinship name (kinship anthroponym + kinship toponym) was given at the beginning of the noblemen list, the kinship anthroponym could only be included in exceptional cases. 20 kinship anthroponym counterparts could be found in the namings of the noblemen of Kaunas region (the documents of 1528 and 1567). 17 of them have counterparts in the 1690 document - they had become surnames. (We may presume that they turned into surnames in the 16th century.) It is kinship anthroponyms that are constituents of personal namings, which first turned into surnames in the index of kinship proper names of the noblemen of Kaunas region. Kinship toponyms are not used to form noblemen anthroponyms in the documents of Kaunas region dating back to 1528 and 1567. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30297
Updated:
2018-12-17 12:52:34
Metrics:
Views: 44    Downloads: 8
Export: