Jan Kochanowski, poeta Litewski

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Jan Kochanowski, poeta Litewski
Alternative Title:
Jan Kochanowski, the Lithuanian poet
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2008, t. 16, p. 179-187
Keywords:
LT
Janas Kochanovskis; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami nauji istorinių ir literatūrologinių tyrimų duomenys apie lietuvių poetą Janą Kochanovskį (Jan Kochanowski, 1530-1584). Jis buvo Mažosios Lenkijos (Małopolska) Sandomiežo (Sandomierz) bajoras. Visuose žodynuose ir enciklopedijose Kochanovskis pristatomas kaip lenkų poetas. Manoma, kad jis save laikė lenkų bajoru ir niekas neabejoja lenkiška jo kilme. Nėra abejonių ir dėl vyraujančios lenkiškosios jo rašinių tematikos. Visa tai stereotipiškai teigiama atsižvelgiant į jo lenkų kalba rašytus veikalus. Kita vertus, jis yra rašęs ir lietuviškai. Tai skatina detaliau pasidomėti, ką poetas laikė „sava“ ir „svetima“ kultūra. Straipsnyje siekiama atskleisti tautinę Kochanovskio kūrinių tapatybę. XIX a. buvo linkstama visą tekstų masyvą, sukurtą autorių, rašiusių abiejų valstybių sandraugos teritorijoje įvardinti lenkų literatūra, suvokiant ją kaip lenkų tautos literatūrą, net ir tais atvejais, kuomet ji buvo parašyta ne lenkų kalba. Klausimai, keliami straipsnyje, aktualūs tyrinėjant ir kitų XVI-XVII a. Lenkijoje gimusių, tačiau kurį laiką Lietuvoje gyvenusių rašytojų ar poetų kūrybą. Tai Petras Skarga (Piotr Skarga), Andriejus Volanas (Andrzej Wołań), Danielius Naborovskis (Daniel Naborowski), Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Maciej Kazimierz Sarbiewski) ir kt.Reikšminiai žodžiai: Janas Kochanovskis; Kultūrinio paveldo dalybos; Lenkijos ir Lietuvos ryšiai; Lietuviškumas; Tautinės kalbos; Tautiškumas; XVI-XVII amžiaus lenkų literatūra; XVI-XVII amžiaus lietuvių literatūra; 16-17th century Lithuanian literature; 16-17th century Polish literature; Division of the cultural heritage; Jan Kochanowski; Jan Kochanowsky; Lithuanity; National languages; Nationality; Poland-Lithuanian contacts.

ENJan Kochanowski (1530-1584) was a nobleman and a citizen of Sandomierz district in Malopolska region. It is possible he thought about himself like about a polish nobleman, just about a Pole. It appears that there are not any problems to define his nationality. It seems that we have not also problems with "the national identity" of his writings. All dictionaries and encyclopaedias, which contain the name of Kochanowski, define him like "a Polish poet". Certainly it is true because his poems became a fundament of the modern Polish poetry. It is worth to consider if this dogma of Polish (and not only Polish) humanities is the only way to built a vision of Polish-Lithuanian Commonwealth. During the whole 19th century there was a tendency to include in the Polish literature (understanding as the literature of the Polish nation) all writers who wrote in the territory of Commonwealth. The main criterion in this process was a question of using Polish language, however notal ways. This national perspective had made the deep divisions between the 'own' and the 'alien' culture. Firstly we would be asked if Jan Kochanowski was the strange poet from the outside. The same questions we would be asked about other writers who had lived in Lithuania in 16th-17th centuries but who were born in the Polish Kingdom: Piotr Skarga, Andrzej Wolan, Daniel Naborowski andMaciej Kazimierz Sarbiewski. [text from author]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19125
Updated:
2018-12-17 12:19:08
Metrics:
Views: 110    Downloads: 7
Export: