LDK lotyniškoji knyga asmeninėse XVI-XVII a. bibliotekose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LDK lotyniškoji knyga asmeninėse XVI-XVII a. bibliotekose
Alternative Title:
Latin Books in the Personal Libraries of the Grand Duchy of Lithuania During 16th-17th Centuries
In the Journal:
Knygotyra. 2001, t. 37, p. 138-152
Keywords:
LT
Asmeninės bibliotekos; Žygimanto Augusto biblioteka; Radvilų biblioteka; Sapiegų biblioteka; Miestiečių bibliotekos.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie lotyniškas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos knygas asmeninėse XVI–XVII a. bibliotekose. Pirmieji spausdintų knygų rinkiniai šiose bibliotekose atsirado XV a. pabaigoje. Čia buvo sukaupta įvairaus turinio literatūra. Rinkiniuose dominavo profesinę savininko veiklą atitinkanti lektūra. Bibliofilinėse bibliotekose vyravo lotyniškos Vakarų ir Vidurio Europos knygos, tarp kurių LDK leidinių santykinai būta nedaug. Lotyniškų Lietuvos knygų turėjo įvairių socialinių sluoksnių atstovai – LDK valdovai, kunigaikščiai ir Bažnyčios dignitoriai, bajorai, miestiečiai. Jų buvo pasauliečio ir dvasininko namuose, jas skaitė tiek katalikai, tiek evangelikai. Be to, lotyniškos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos knyga buvo sutinkama asmeninėse kaimyninių šalių (Prūsijos, Lenkijos) bibliotekose. Išlikę asmeninių bibliotekų inventoriai liudija ir kita: abu amžius buvo aktuali Antikos autorių kūryba. Jų leidimų LDK spaustuvėse buvo labai nedaug. Tačiau tarptautinis lotynų kalbos statusas suteikė galimybes įsigyti tokių knygų, išleistų užsienyje. Tuo tarpu LDK poligrafijos pajėgumai galėjo būti panaudojami aktualiems polemikos, publicistikos, proginės literatūros, įvairių mokslo disciplinų veikalams spausdinti. Ši lektūra buvo reikalinga ne tik asmeninių bibliotekų savininkams, bet ir įvairioms LDK institucijoms, kuriose buvo mokomasi ir mokoma. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the Latin books of the Grand Duchy of Lithuania in personal libraries of the 16th and 17th centuries. The first collections of printed books in these libraries appeared at the end of the 15th century. It was there that literature of various kinds was accumulated. Literature that suited the owner‘s profession dominated in these collections. Latin books from Western and Central Europe were dominant in bibliophilic libraries, with few publications from the Grand Duchy of Lithuania among them. Latin books from Lithuania were owned by people from various social strata – leaders of the Grand Duchy of Lithuania, dukes and dignitaries of the Church, nobles, and city inhabitants. They were in the homes of secular people and spiritual leaders, with both Catholics and Evangelicals reading them. In addition to this, the Latin books of the Grand Duchy of Lithuania were found in the personal libraries of neighbouring countries (Prussia and Poland). The inventories of personal libraries that have survived also show other things: in both centuries the work of authors of Antiquity was important. There were few publications published by printing houses in the Grand Duchy of Lithuania. However the international status of Latin provided possibilities to buy such books published abroad. At the same time, the power of polygraphy in the Grand Duchy of Lithuania could be used for relevant work concerning polemics, publicist works, literature of a celebratory nature, and various scientific disciplines. This literature was necessary not only for the owners of personal libraries, but also various institutions of the Grand Duchy of Lithuania, where it was taught and learned.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7660
Updated:
2018-12-17 10:50:14
Metrics:
Views: 4    Downloads: 7
Export: