Lietuvos valstybės konstitucijų istorija : XX a. pirmoji pusė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos valstybės konstitucijų istorija : XX a. pirmoji pusė
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2005.
Pages:
391 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Valstybė; Konstitucijos; Istorija; 1905-1940 m; Lithuania; State; Constitutions; History; 1905-1940 years.
Contents:
Įžanga — Lietuvos valstybės vizija visuomenės veikėjų Pirmojo pasaulinio karo metais parengtuose konstitucijų projektuose — Lietuvos autonomijos Rusijos imperijos sudėtyje P. Leono projektas — S. Banaičio „Savivaldės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konstitucijos pamatai“ — Valstybės tarybos pastangos konstitucionuoti atkuriamą lietuvos valstybę — 1918 m. Vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktas - konstitucinės raidos pagrindas ir programa — Monarchinės Lietuvos valstybės konstitucinė vizija — Lietuvos valstybės laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai — Steigiamojo seimo konstitucijos — Konstitucinė Steigiamojo seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucijos reikšmė — Pirmasis jėgų Steigiamajame seime pasitikrinimas: Lietuvos valstybės laikinoji konstitucija — Nuolatinės konstitucijos rengimas ir priėmimas — Svarbiausi 1922 metų Lietuvos valstybės konstitucijos institutai: svarstymas ir rezultatai — Konstituciniai kazusai ir jų sprendimas — Klaipėdos krašto padėties konstitucinio reglamentavimo raida — Ypatinga 1922 metų Lietuvos valstybės konstitucijos vieta Lietuvos konstitucionalizmo istorijoje — Poperversminis valdančiųjų blaškymasis ir konstitucija — Taikymosi prie Steigiamojo seimo Konstitucijos laikotarpis — Diktatoriškas (nekonstitucinis) valdymas — Kursas į Konstitucijos reformą — Autoritarizmo apraiškos 1928 metų Konstitucijoje — „Autoritetinės“ valstybės idėjų konstitucinis įkūnijimas — „Autoritetinės“ valstybės ketvirtajame dešimtmetyje formavimasis — Naujos Konstitucijos rengimas ir priėmimas — 1938 metų Lietuvos konstitucijos autoritarizmas — Lietuvos konstitucinės raidos saulėlydis — Paskutiniosios Lietuvos konstitucijos nuostatų panaudojimas sovietinio okupanto interesais — Maskva laimina sovietinę konstituciją Lietuvai — Svetimkūnis Lietuvos konstitucionalizmo raidoje —Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Dokumentai: Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės Paskelbimo Aktas; Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai; Steigiamojo Seimo konstituciniai dokumentai; 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija; 1938 metų Lietuvos Konstitucija — Summary.
Keywords:
LT
Istorija; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisės istorija / History of law; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTMonografija skiriama pirmojoje XX a. pusėje atsikūrusios ir du dešimtmečius gyvavusios nepriklausomos Lietuvos valstybės konstitucijų, kaip svarbiausios teisės raiškos formos, istorijai: apibūdinami jų projektai, rengimo ir priėmimo eiga ir aplinkybės, konstitucinių idėjų kova. Aptariamo laikotarpio Lietuvos valstybės konstitucijų istorija yra ne tik turtinga, bet ir turininga - tarp jų buvo demokratinės ir autoritarinės konstitucijų pavyzdžių, joms priimti panaudoti parlamentinis, oktrojavimo, projektuotas ir referendumo, būdai. Šiuo laikotarpiu Lietuva susidūrė ir su primesta iš išorės, nutraukusia besiklostančias savas konstitucines tradicijas, tipiška sovietine „konstitucija". Rašant monografiją, be būtinų norminių teisės aktų, kitos oficialios ir informacinės medžiagos, esamų mokslinių teisinių, istorinių ir politologinių tyrinėjimų rezultatų, remtasi gausia archyvine medžiaga, kurios didelė dalis į moksline apyvartą įtraukiama pirmą kartą. Ypač pastarasis šaltinis atvėrė galimybe atskleisti nemaža ankstesnėje literatūroje buvusių nežinomų Lietuvos konstitucijų raidos faktų ir reiškinių. Leidinyje taip pat skelbiami aptariamo laikotarpio konstitucinės reikšmės dokumentų, galiojusių Lietuvos konstitucijų, jų papildymų ir pakeitimų tekstai. Skaitytojams teikiama monografija, tikėtina, bus įdomi ir naudinga esamiems ir būsimiems teisininkams, istorikams, politologams, apskritai visiems besidomintiems Lietuvos valstybingumo istorija ir problemomis.

ISBN:
9955616091
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7229
Updated:
2023-04-20 19:30:50
Metrics:
Views: 164
Export: