Konstitucionalizmo Lietuvoje patirtis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucionalizmo Lietuvoje patirtis
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisės istorija / History of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama konstitucionalizmo raida Lietuvoje. Konstitucionalizmo raidos nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje pradžia – 1918 11 02 d. Valstybės Tarybos priimtas konstitucinis aktas. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija priimta pagal visus demokratijos kanonus išrinkto Steigiamojo seimo, tikro tautos valios reiškėjo ir jos suverenumo vykdytojo, kompromisinis teisinis aktas, atspindėjęs to meto visuomenės daugumos interesų pusiausvyrą. Lietuvos valstybės konstitucingumo pamatus išjudino 1926 12 17 d. perversmas. Skiriamasis naujos 1928 m. Konstitucijos bruožas – vykdomosios valdžios, pirmiausia LR prezidento, galių išplėtimas, išsaugant parlamentarizmo regimybę. 1938 m. Konstitucija buvo visiškai naujas konstitucinis aktas, net žodžiais nebepratęsęs demokratinių Steigiamojo seimo konstitucijų tradicijų, jau 1928 m. Konstitucijoje pradėjusius ryškėti autoritarinius pradus, išvystęs iki vadinamojo prezidento-vado kulto, visiškai priešingas demokratinei santvarkai. Sovietinės okupacijos akivaizdoje ją pakeitė 1940 08 25 d. sufalsifikuotos marionetinės, bet formaliai pačios Lietuvos įstatymų leidybos institucijos – vadinamojo "liaudies seimo" – inscenizuotu balsavimu priimtas aktas, įvardytas Lietuvos TSR Konstitucija. 1990 03 11 d. Aktas pabrėžė atkuriamos valstybės konstitucinį tęstinumą bei sąsajas su 1940 m. okupantų sugriauta nepriklausoma Lietuvos valstybe. Lietuvos konstitucionalizmo raida nesivystė nuosekliai pažangos keliu, ji evoliucionavo nuo demokratijos į autoritarizmą ir konstitucinė šio laikotarpio raida baigėsi primestąja iš išorės tipiška sovietine – bolševikinį totalitarizmą mėginančia dangstyti demokratine frazeologija - "konstitucija".Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Konstitucija, konstitucionalizmas Lietuvoje; Konstitucinis teismas; Konstitucionalizmas; Constitution; Constitution, constitutionalism in Lithuania; Constitutional Court; Constitutionalism.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43722
Updated:
2017-12-18 21:56:42
Metrics:
Views: 30
Export: