Lietuvos aukštojo mokslo institucijų veiklos teisinis reglamentavimas 1918–1940 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos aukštojo mokslo institucijų veiklos teisinis reglamentavimas 1918–1940 m
Alternative Title:
Legal regulation of higher education institution in Lithuania in 1918–1940
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2010, Nr. 4, p. 251-273
Keywords:
LT
Aukštojo mokslo institucija; Aukštosios mokyklos autonomija; Teisinis reguliavimas.
EN
Institution of higher education; Legal regulation; The autonomy of high school.
Summary / Abstract:

LTLietuvos aukštojo mokslo raida buvo sutrikdyta dėl istorinių-politinių aplinkybių, tačiau iškart atkūrus nepriklausomybę 1918 m. buvo imtasi iniciatyvos atkurti aukštojo valstybinio mokslo institucijas. Aukštojo mokslo institucijų veiklos teisinis reglamentavimas yra šių įstaigų studijų ir mokslo procesų teisinis pagrindas, todėl valstybės pasirinkta politika šiuo atžvilgiu yra itin svarbi visai švietimo sistemai. Straipsnyje analizuojama kelių Lietuvos tarpukario aukštųjų mokyklų veiklos teisinis reglamentavimas, siekiama atskleisti istorines, ekonomines, socialines aukštojo mokslo institucijų steigimo aplinkybes ir įvertinti istorinio konteksto įtaką šių institucijų veiklos teisiniam reglamentavimui, taip pat išanalizuoti pasirinktų aukštųjų mokyklų veiklą reglamentuojantys dokumentai, nustatyta, koks buvo vyraujantis aukštojo mokslo institucijų valdymo modelis, kokios jo pasirinkimą bei kaitą nulėmusios priežastys. Straipsnyje išsamiai aptariama pirmojo universiteto veikla, jo veiklą reglamentuojantys dokumentai – universiteto statutai, juose numatytas universiteto valdymo modelis bei jo kaita. Akcentuojama universiteto autonomijos reikšmė ir jos netekimo pasekmės. Taip pat aptariamas kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų veiklos reglamentavimas, atskleidžiant valstybinės valdžios intervenciją į institucijų valdymą ir visus veiklos procesus (pedagoginio personalo parinkimą, pedagoginių vardų suteikimą, studentų kontingento nustatymą, mokslo ir studijų planų formavimą). [Iš leidinio]

ENThe evolution of the legal regulation of Lithuanian higher education systems was a difficult process closely connected with other social, economical, political, historical dimensions of the development of the state itself. The understanding of the characteristics and principles of higher education development, the analysis of possible perverse provisions in the legal regulation of the higher education system enables better interpretation of the historical and political aspects of legal regulation as well as forms the guidelines for future perspectives of development in the field of state regulation measures. A presumption that retrospective tendencies necessarily have an impact on the present status quo of the whole system of higher education and specifically on its legal regulation is made in the present article. The evaluation of those tendencies allows a better recognition of the specific characteristics of the contemporary higher education system and helps reveal the possible causes of legal regulation dysfunctions in the system of higher education. Therefore, in the present article, the conditions of the establishment and activities of the institutions of higher education are revealed, the impact of the historical context on the legal regulation of the whole higher education system and separate higher education institutions is evaluated. The object of the research is the legal regulation of the interwar Lithuania’s higher education institutions. It should be noted that not all institutions considered as having the status of high schools were selected for the research.For the achievement of the purposes of the research, only those high schools the legal status and principles of the activities of which correspond to the requirements attributed to the classical higher education institutions were chosen (The Lithuania’s University, The Academy of Agriculture, The Academy of Veterinary). The aim of this research was to analyse the legal regulation of the selected higher education institutions in Lithuania in the period of 1918–1940 and to disclose the political and historical context and its impact on the legal regulation. For this purpose, the legal documents regulating the activities of high schools were examined. Also, further tasks were set: to identify the prevailing governance concepts of higher education institutions, to disclose the grounds for choosing the specific concept and to evaluate the corresponding governance concept; to estimate the impact of state government on the legal regulation of higher education system. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32934
Updated:
2018-12-17 12:54:45
Metrics:
Views: 81    Downloads: 5
Export: