Studentų komunikacinės kompetencijos ugdymas tikslinėje edukacinėje aplinkoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų komunikacinės kompetencijos ugdymas tikslinėje edukacinėje aplinkoje: disertacija
Alternative Title:
Education of Communication Competence of Students in the Target Educational Environment
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
233 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Developing students' communicative competence in a targeted educational environment Kaunas : Technologija, 2004 33 p
Summary / Abstract:

LTŠios disertacijos mokslinė problema apibrėžiama klausimais: 1) kokie yra komunikacinės kompetencijos ugdymo universitete parametrai akademinės ir profesinės komunikacijos svetimąja kalba aspektu? 2) Kokia turi būti edukacinė aplinka, kad ji užtikrintų efektyvų studentų komunikacinės kompetencijos ugdymą svetimosios kalbos aspektu transformacijas patiriančios šalies universitete? Tyrimo tikslas – pagrįsti ir išanalizuoti studentų komunikacinės kompetencijos ugdymą tikslinėje edukacinėje aplinkoje. Disertacijos mokslinį naujumą ir teorinį reikšmingumą apibrėžia tai, kad jame patikslinta komunikacinės kompetencijos samprata; pagrįstos akademinės ir profesinės komunikacinės kompetencijos svetimosios kalbos aspektu sampratos; pagrįsti akademinės ir profesinės komunikacinės kompetencijos svetimosios kalbos aspektu ugdymo parametrai; pagrįsta tikslinės edukacinės aplinkos samprata; teoriškai pagrįstas ir empiriškai patikrintas akademinės komunikacinės kompetencijos ugdymo svetimosios kalbos aspektu tikslinėje edukacinėje aplinkoje modelis; teoriškai pagrįsta ir empiriškai patikrinta studentų akademinės komunikacinės kompetencijos ugdymo svetimosios kalbos aspektu universiteto tikslinėje edukacinėje aplinkoje raiškos tyrimo metodologija. Sukurtu modeliu galima vadovautis tobulinant komunikacinės kompetencijos ugdymo svetimosios kalbos aspektu programas ir modulius; parengtą akademinės komunikacinės kompetencijos svetimosios kalbos aspektu ugdymo universiteto tikslinėje edukacinėje aplinkoje raiškos tyrimo metodologiją gali naudoti kompleksinę ar atskirų tikslinės edukacinės aplinkos akademinės komunikacinės kompetencijos ugdymui elementų raišką tyrinėjantys mokslininkai ir savo veiklą tiriantys universiteto dėstytojai praktikai. [Iš leidinio]

ENThe purpose of the research is to substantiate and analyse education of communication competence in students in the target educational environment. Scientific novelty and theoretical significance of the thesis is defined by the fact that it specifies the conception of communication competence; substantiates the conceptions of education of the academic and professional communication competences in terms of a foreign language; substantiates the parameters of education of the academic and professional communication competence in terms of a foreign language; substantiates the conception of the target educational environment; theoretically substantiates and empirically verifies the model of education of the academic communication competence in terms of a foreign language in the target educational environment; theoretically substantiates and empirically verifies the methodology of research of the manifestation of education of the academic communication competence in students in terms of a foreign language in the target educational environment of a university. The developed model may be referred to while improving the programmes and modules of education of communication competence in terms of a foreign language; the formulated methodology of research of the manifestation of education of the academic communication competence in terms of a foreign language in the target educational environment of a university may be employed by the researchers, who study a complex manifestation of or manifestation of individual elements of education of the academic communication competence of the target educational environment, as well as practicing university lecturers, who do the survey of their own activity.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9322
Updated:
2022-02-07 20:08:45
Metrics:
Views: 28
Export: