Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945
Publication Data:
Warszawa : Rytm, 2010.
Pages:
723 p., [24] iliustr. lap
Contents:
Od autora — Początki konspiracji niepodległościowej 1939-1941 — W obronie Kresów Wschodnich — Wilno we wrześniu i październiku 1939 r. Pierwsza okupacja sowiecka — Wilno pod rządami litewskimi — Pierwszy okres konspiracji, wrzesień 1939-czerwiec 1940 — Druga okupacja sowiecka. Działalność ZWZ od czerwca 1940 do kwietnia 1941 — Ostatnie tygodnie okupacji sowieckiej (kwiecień-czerwiec 1941). ZWZ w obliczu narastającego zagrożenia — O niektórych komórkach organizacyjnych SZP-ZWZ — Okręg Wileński ZWZ-AK w okresie okupacji niemieckiej — Odtwarzanie i rozbudowa konspiracji wojskowej — Walka bieżąca, Wachlarz, Kedyw, BIP — O komórkach i służbach wileńskiego podziemia — Sytuacja ludności polskiej i zbrodnie okupanta — Próby porozumienia z Litwinami i Białorusinami. Kontakty polsko-niemieckie — Delegatura Rządu RP na Okręg Wileński — Ustanowienie Delegatury Rządu RP na Okręg Wileński — Komórki organizacyjne Delegatury — Z działalności Zygmunta Fedorowicza — Wilno walczące — Formowanie oddziałów Armii Krajowej — Partyzancka ofensywa — Ku „Ostrej Bramie” — Operacja „Ostra Brama” — Epilog „Ostrej Bramy” — Koniec wileńskiej epopei — Ostatnie miesiące działalności Okręgu Wileńskiego AK — Koniec wileńskiej Delegatury Rządu — Polskie podziemie niepodległościowe przed sowieckim trybunałem — Życie codzienne Wilna w zapiskach kronikarskich luty-czerwiec 1945 — Aneksy: Wilno i województwo wileńskie w liczbach; Dokumenty; Większe akcje bojowe i dywersyjne oddziałów AK w Okręgu Wileńskim; Noty biograficzne — Bibliografia — Indeks nazwisk i pseudonimów — Wykaz ważniejszych skrótów.
Keywords:
LT
20 amžius; 1940-1990. Lietuva okupacijų metais.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje išsamiai ir įvairiais aspektais nagrinėjama Vilniaus ir Vilniaus krašto raida Antrojo pasaulinio karo metu, aptariama Vilniaus lietuvinimo problema, sovietinės ir vokiečių okupacijos padariniai, lenkų pogrindžio organizacijų ir Armijos Krajowos veikla. Tyrimas metodologiniu požiūriu grindžiamas sistemine naujausios istoriografijos teikiamos informacijos analize (lietuvių istoriografija nesiremiama), taip pat archyvinių šaltinių, egodokumentinių tekstų turinio analize. Prieduose pateiktos biografijos, dokumentai ir AK veiksmų Vilniaus rajone kalendorius.Reikšminiai žodžiai: Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Armija Krajova; Armija Krajowa; Fašistinė okupacija; II Pasaulinis karas; Kaunas; Lenkai; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkų pogrindis; Lenkų pogrindžio organizacijos; Lietuviai; Lietuvių pogrindis; Lietuvos Respublika; Nacių okupacija; Prancūzija (France); Sovietinė okupacija; Sovietų okupacija; Vietinė Rinktinė; Vilniaus kraštas; Vilniaus lietuvinimas; Vilnius; Vilnius ir Vilniaus kraštas; Vokiečių okupacija; Švedija (Sweden); Armia Krajowa; German occupation; Home Army; Lithuania; Lithuanian Territorial Defense Force; Lithuanian underground; Lithuanians; Lithuanization of Vilnius; Nazi occupation; Poles, fascist occupation, Sweden, France; Polish underground; Polish underground organizations; Second World War; Soviet occupation; The Soviet occupation, Vilnius, Kaunas; Vilnius; Vilnius Region; Vilnius and Vilnius region; World War II.

ISBN:
9788373993969
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28569
Updated:
2021-01-28 21:38:02
Metrics:
Views: 56
Export: