Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989
Publication Data:
Toruń : A. Marszałek, 2001.
Pages:
392 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Wstęp — Wprowadzenie. Polacy na Litwie przed rokiem 1944: Polacy na Litwie od czasów średniowiecza do zakończenia I wojny światowej; W niepodległej Litwie. Lata 1918-1940; W czasie wojny — Sytuacja Polaków na Litwie w okresie przesiedleń do polski w latach 1944-1959: Pierwsze miesiące po zakończeniu okupacji hitlerowskiej; Działalność Związku Patriotów Polskich na Litwie; Ewakuacja ludności polskiej z terytorium Litewskiej SRR w latach 1944-1947; Podstawy funkcjonowania ludności polskiej na Litwie po zakończeniu ewakuacji. Litwini wobec Polaków; Stosunek władz polskich wobec Polaków na Litwie — Liczba, rozmieszczenie oraz struktura społeczna I zawodowa Polaków w Litewskiej SRR: Liczba i rozmieszczenie; Struktura społeczna i zawodowa Polaków na Litwie — Polskojęzyczne szkolnictwo na Litwie w latach 1944-1989 — Koncesjonowane formy zachowania języka polskiego i polskiej kultury narodowej: Książki; Prasa polskojęzyczna na Litwie w latach 1944-1989; Polskojęzyczna audycja radiowa i telewizyjna; Charakterystyczne formy działalności kulturalnej Polaków na Litwie — Problem języka ojczystego ludności polskiej na Litwie. Rusyfikacja i wynaradawianie się Polaków — Polacy wobec komunistycznej partii Litwy i komunizmu — Polacy a kościół katolicki na Litwie: Stan Kościoła w Litewskiej SRR jako instytucji i podstawy prawne jego działalności. Kwestia katechizacji; Propaganda ateistyczna i antyreligijna; Stan zachowania wiary katolickiej przez Polaków na Litwie. Ich gorliwość religijna i postawy wobec wiary; Odrodzenie narodowe Litwinów a Polacy w Kościele na Litwie —Sytuacja Polaków po roku 1987: Czas litewskiego odrodzenia narodowego po roku 1987; Litewskie opinie prasowe o Polakach. Kreowanie postaw antypolskich; Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie (SSKPL) i jego działalność; Kwestia polskiej autonomii na Wileńszczyźnie; Tomas Venclowa – głos wołającego na puszczy; Towarzystwo Litwa – Polska; Nowe organizacje powołane po utworzeniu ZPL — Zakończenie — Aneksy — Bibliografia — Spis tabel — Spis wykresów — Spis map — Spis ilustracji — Indeks nazwisk — Indeks nazw geograficznych.
Keywords:
LT
20 amžius; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Kultūra / Culture; Kultūrinė asimiliacija / Cultural assimilation; Spauda / Press; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Lenkai; Lietuvos TSR; Evakuacija; Tautinės mažumos sandara; Švietimas; Kultūra; Spauda; Rusifikacija; Katalikų bažnyčia; Poles; Lithuanian SSR; Evacuation; Structure of the national minority; Education; Culture; Press; Russification; Catholic Church.

ISBN:
8371748574
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66379
Updated:
2020-12-07 20:52:57
Metrics:
Views: 133
Export: