Vilnius tarp audrų

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilnius tarp audrų
Editors:
  • Čibiraitė-Biekšienė, Birutė, parengė [edt]
  • Burokaitė, Jūratė, parengė [edt]
Edition:
3-iasis leid.
Publication Data:
Vilnius : Homo liber, 2010.
Pages:
302 p., [16] iliustr. lap
Notes:
LDB Dissemination.
Contents:
Pratarmė trečiajam leidimui / Kazys Kęstutis Šimas — Reikia atleisti, bet negalima užmiršti / Petras Viščinis — Knygos autorių prisiminus / Povilas Čibiras — Štai ir Vilnius ant kalvos — „Čia mūsų žemė" — Okupantams besikaitaliojant — „Jei lenkas - puiku, jei ne - už snukio" — „Kur prapuolė tas kelelis?" — Kaip lietuviai „mirdavo" — Gyvieji, gyventi pasiryžę būkite! — Mano kalba - mano galva — Per šviesybę į nepriklausomybę — Dėl savo kalbos bažnyčiose — O kaime žaliasai! — Laikraštis - tai ugnis — Lietuvybės švyturiai okupacijos naktį — „Marsz na Kowno" — Geso saulė dar netekėjus — Pirmoji karo diena — Kas toliau, pilkas žmogau? — Užeina potvynis iš Rytų — Kai žengė broliai kareivėliai — Gyvenimas užverda, užkunkuliuoja — Ir kalnai darbų priešais — Suka audra po audros — Iš Rytų sėlina mirtis.
Keywords:
LT
Lenkijos okupacija; Lietuvių – lenkų santykiai; Tarpukaris; Tautinės organizacijos; Vidurinė Lietuva; Vilniaus kraštas; Vilniaus lietuviai; Vilnius.
EN
Interwar period; Lithuanian – Polish intercourse; Lithuanians of Vilnius; Middle Lithuania; National organisations; Polish occupation; Vilnius; Vilnius Region.
Summary / Abstract:

LTMinėdami Jeronimo Cicėno gimimo šimtmetį pasigedome šios knygos - tarpukario gyvenimo ir įvykių liudininkės, 1953 m. išleistos Amerikoje, o 1993 m. Lietuvoje, bet jau tapusios bibliografine retenybe. Mums, prieškario lietuvių vilniečių palikuonims, mūsų tėvų bei senelių idėjų skleidėjams ir saugotojams, ypač suprantamas ir brangintinas siekis išsaugoti Rytų Lietuvoje gimtąją kalbą, lietuvių kultūrą, tautinį identitetą. J. Cicėno knyga „Vilnius tarp audrų" pagrįsta faktais, dokumentine medžiaga, ji parodo sudėtingą tarpukario Vilniaus ir Vilniaus krašto lietuvių gyvenimą, jų visuomeninę veiklą. Knygoje atskleidžiamas nenuilstamas vilniečių lietuvių siekis išlaikyti savo istorinėje sostinėje lietuviškas mokyklas, lietuvišką spaudą, jų kova už lietuvių, nuolat čia gyvenusių, bet tai vienų, tai kitų kaimynų mėgintų paversti „tautine mažuma", pilietines teises. Knyga turi istorinę išliekamąją vertę, tai svarbus Vilniaus istorijos liudijimas. Sovietų Rusijai okupavus žurnalisto ir istoriografo Jeronimo Cicėno mylimą Vilniaus kraštą ir gražųjį Vilniaus miestą, autorius su šeima pasitraukė į Vakarus, apsigyveno JAV. Gyvendamas užjūriuose jis išliko savo krašto patriotas, tikintis, kad pamatys laisvą Lietuvos sostinę su plazdančia trispalve Gedimino kalne. Kaip išsiilgusios širdies priesakas gimė J. Cicėno knyga „Vilnius tarp audrų". Joje - autoriaus meilė, skausmas, ilgesys. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9789955716907; 5420009846
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24848
Updated:
2020-03-22 19:07:26
Metrics:
Views: 26
Export: