Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje
Alternative Title:
The Implementation of the European Union’s Law in the Criminal Law of Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2005.
Pages:
406 p
Series:
Europos Sąjungos ir Lietuvos teisė
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje „Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje“ analizuojami pagrindiniai Lietuvos nacionalinės teisės derinimo su Europos Sąjungos teise reikalavimai ir procedūriniai aspektai, Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos baudžiamajai teisei ir jos perspektyvos, taip pat Europos Sąjungos rėmuose sudarytų tarptautinių sutarčių ir antrinės teisės aktų (pvz. pagrindų sprendimų, direktyvų ir pan.) baudžiamosios teisės klausimais reikalavimų įgyvendinimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Pagrindinis dėmesys skiriamas tokiems baudžiamosios teisės bendrosios daliems klausimams kaip jurisdikcijos taisyklės, Europos arešto orderis, juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė, bendrininkavimas, nusikalstamos veikos stadijos, bausmė ir jos skyrimas fiziniams bei juridiniams asmenims, taip pat atskiroms nusikalstamoms veikoms – nusikalstamoms veikoms, susijusioms su terorizmu, prekyba žmonėmis, nelegalia migracija, vaikų seksualiniu išnaudojimu ir pornografija, neteisėta narkotikų ir psichotropinių medžiagų apyvarta, korupcija, sukčiavimu, sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, pinigų plovimu, netikrų pinigų gaminimu ar klastojimu. [Iš leidinio]

ENThe monograph The Implementation of the European Union’s Law in the Criminal Law of Lithuania analyses the main requirements and procedural issues in the harmonisation of Lithuania’s national law with the European Union’s law, the EU law’s influence on the criminal law of Lithuania, as well as the implementation of the provisions of the international treaties and secondary law (e.g., framework decisions, directives, etc.) that are made within the framework of the European Union and related to criminal law, in the criminal law of Lithuania. The main focus is on such issues of common criminal law as the jurisdictional rules, the European arrest warrant, criminal liability of legal persons, complicity, stages of criminal acts, punishment and its allocation for natural and legal persons, as well as particular criminal acts related to terrorism, human trafficking, illegal migration, children’s sexual abuse and pornography, illicit circulation of narcotic and psychotropic substances, corruption, fraud, credit card fraud and counterfeiting, money laundering, production of counterfeit money or forgeries.

ISBN:
9955557664
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6708
Updated:
2013-06-13 14:44:38
Metrics:
Views: 164
Export: