Europos arešto orderis : pirmieji Europos Sąjungos baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės žingsniai Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos arešto orderis: pirmieji Europos Sąjungos baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės žingsniai Lietuvoje
Alternative Title:
European arrest warrant: the first steps of the European Union' penal law and penal procedure law in Lithuania
In the Journal:
Teisės problemos. 2003, Nr. 3 (41), p. 97-113
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas naujas besiformuojančios Europos Sąjungos baudžiamosios teisės institutas - Europos arešto orderis. Straipsnyje pateikiama Europos Vadovų Tarybos pagrindų sprendimo, numatančio valstybių - Europos Sąjungos narių pareigą vykdyti Europos arešto orderį, kritika. Autorius argumentuoja požiūrį, kad daugelis pagrindų sprendimo nuostatų kelia grėsmę žmogaus teisėms, atskleidžia galimybes spręsti šias problemas remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos normomis. Pateikiami siūlymai, į kurias aplinkybes atsižvelgtina derinant Lietuvos respublikos baudžiamuosius įstatymus su Europos Sąjungos teisės reikalavimais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Baudžiamoji teisė; Ekstradicija; Europos arešto orderis; Criminal Law; Criminal Procedure Law; European arrest warrant; Extradition.

ENThe article is devoted to an analysis of European arrest warrant as an institute of the emerging penal law of the European Union. The major attention is drawn to the criticizable provisions of the European Council's Framework decision establishing the duty of Member States to implement European arrest warrants. The author arguments approach that many provisions of the latter framework decision raise particular threats to human rights as well as reveals possibilities for solving the aforementioned problems directly applying the Constitution of the Republic of Lithuania. The author also considers which factors should be taken into account while harmonizing Lithuanian penal acts with the European penal law are also provided in the article. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39345
Updated:
2017-11-11 16:42:35
Metrics:
Views: 90
Export: