Challenges in harmonising and implementing the environmental crime directive

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Challenges in harmonising and implementing the environmental crime directive
Alternative Title:
Nusikaltimų aplinkai direktyvos harmonizavimo ir įgyvendinimo iššūkiai
In the Journal:
Teisė. 2021, t. 118, p. 130-144
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Europos Sąjungos teisė / European Union law; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama, kaip harmonizavimo pagrindas pagal SESV galėjo paveikti Direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę derinimą ir kokius šio dokumento įgyvendinimo sunkumus tai galėjo lemti. Atsižvelgiant į galimus būsimus Direktyvos pakeitimus, harmonizavimo pagrindą įtvirtinant pagal SESV 83 straipsnio 2 dalį, straipsnyje sutinkama su Europos Parlamento siūlymu, kad teisėtas nusikaltimų aplinkai tikslas bei šių nusikaltimų sunkumas reikalauja, kad ši nusikaltimų sritis būtų pripažinta sunkia pagal Lisabonos sutarties 83 straipsnio 1 dalį. Netinkamas harmonizavimo pagrindo (teisėto tikslo) parinkimas ir nusikaltimų aplinkai prioretizavimo trūkumas valstybėse lemia derinimo ir įgyvendinimo problemas, susijusias su nusikalstamų veikų apibrėžimų, jų diferenciacija ir suderinamumu su pagrindiniais teisės principais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aplinkosaugos teisė; Harmonizavimas; Materialinė teisė; Baudžiamoji teisė; Direktyvos; Environmental criminology; Harmonisation; Substantive law; Criminal law; European Union; Directives; Europos Sąjunga (European Union).

ENThis article analyses how the harmonisation framework under the TFEU might have impacted approximation of the Directive 2008/99/EC on the protection of the environment through criminal law and possible difficulties implementing the document in national legislation. Bearing in mind that the Directive faces possible amendments with the establishment of legal framework of approximation under Art. 83(2) of the TFEU the article agrees with the suggestion of the European Parliament that the legitimate purpose and the seriousness of environmental crimes require to establish this crime area as serious under the Art. 83(1) of the TFEU. Inadequately chosen legitimate purpose and the lack of the prioritisation of environmental crime in the Member States result in harmonisation and implementation problems related to issues of the definitions of the offences, their differentiation and compliance with fundamental principles of the law. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2021.118.8
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93794
Updated:
2022-03-15 21:37:46
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: