The Role of good governance for the Lithuanian border regions' development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of good governance for the Lithuanian border regions' development
Alternative Title:
"Gero valdymo" vaidmuo Lietuvos pasienio regionų plėtrai
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2009, Nr. 4 (66), p. 62-71
Keywords:
LT
Geras valdymas; Pasienio regionų plėtra; Regioninė politika; Subalansuota plėtra; Viešoji infrastruktūra turizmo plėtrai.
EN
Development of the border; Development of the border regions; Good governance; Infrastructure for tourism development; Regional policy; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTNetolygaus ekonomikos augimo ir socialinės gerovės klausimai sukelia daug rūpesčių įvairių šalių vyriausybėms ir vietinės valdžios atstovams. Šiame kontekste didelę svarbą įgyja „geras valdymas“, ypatingai tada, kai stengiamasi spręsti šias problemas regionuose, nutolusiuose nuo šalių sostinių ir pramoninių centrų, o ypač pasienio vietovėse . Straipsnio tikslas – išanalizuoti pasienio regionų plėtros situaciją ir įvertinti viešojo administravimo institucijų vaidmenį formuojant subalansuotos plėtros regioninę politiką, siekiant šių regionų spartesnio ekonomikos augimo ir socialinės gerovės. Straipsnyje išanalizuotos regiono plėtros ir gero valdymo mokslinės interpretacijos bei atskleisti turizmo politikos formavimo ir valdymo principai; išnagrinėtos turizmo plėtros perspektyvos regioniniame kontekste, dėmesį koncentruojant į pasienio rajonų problematiką ir konkrečią Zarasų rajono situaciją; pateikiami turizmo vadybos raiškos pasienio rajonų savivaldybių ekspertinio vertinimo ir projektų analizės rezultatai. Apibendrinus tyrimo rezultatus, pateikiamos rekomendacijos viešojo administravimo institucijų vadybos tobulinimui. Dėl nepakankamo jų veiksmų koordinavimo įgyvendinami projektai neduoda laukto poveikio. Toks pavyzdys galėtų būti nepakankama turizmo sektoriaus plėtra. Siekiant užtikrinti „gerą valdymą“ pasienio regionuose, ypač posovietinių šalių kontekste, pateikiamos rekomendacijos viešojo administravimo institucijų vadybos tobulinimui bei išvados, kuriomis remiantis būtų galima tobulinti pasienio regionų plėtrą ir gerinti vietos savivaldos institucijų veiklą.

ENThe issues of uneven economic growth and social welfare evoke a great many of problems for national governments and local authorities. The issue of “good governance” gains crucial significance within this context, especially when these problems are dealt within territories remote from capitals and other industrial centres, especially in border regions. The aim of the article is to analyse the development of border regions and assess the role of public administration institutions in shaping the regional policy of sustainable development thus seeking more rapid economic growth and social welfare in these regions. The article analyses scientific interpretations of regional development and good governance and reveals the principles of shaping and management the tourism policy. It also analyses prospects for tourism development within the regional context, focusing on the issue of border regions, namely, on the situation in the region of Zarasai. Results of the analysis of the region municipality experts’ evaluation of expressions of tourism management and projects are presented. Having summarised the results of the research, the author provides recommendations for public administration institutions with regard to management improvement. Their insufficiently coordinated actions lead to the fact that the implemented projects do not bring the expected results. For example, insufficient development of the tourism sector. In order to ensure “good governance” in border regions, especially within the context of post-soviet countries, recommendations on management improvement of public administration institutions and conclusions, which could be referred to while improving the development of border regions and activities of local self-governance institutions, are offered.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23426
Updated:
2018-12-17 12:35:18
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: