Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvos regionuose 2005-2009 metais socialinė ekonominė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvos regionuose 2005-2009 metais socialinė ekonominė analizė
Alternative Title:
Socio-economic analysis of European Union structural funds usage in the regions of Lithuania in 2005-2009
In the Journal:
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Europos Sąjunga / European Union; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTRegionai – tai valstybės kaip ekonominės-socialinės sistemos posistemiai. Nuo jų integruotumo laipsnio į vieningą nacionalinę sistemą priklauso ir tolygi šalies ekonominė plėtra. Straipsnio tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos paramos poveikį Lietuvos regionų vystymuisi. Šiuo metu Lietuva neturi tokio darinio, kuris visiškai atitiktų regiono apibrėžimą, pavyzdžiui, būtų etnografinis ir kartu pripažintas kaip administracinis vienetas. Tačiau priklausomai nuo pasirinkto atlikti tyrimo tikslo Lietuvoje galima išskirti teritorijas, kurios atitinka pasirinktos rūšies regiono kriterijus. Atliktas Lietuvos administracinių vienetų tyrimas atskleidė, kad būtų logiška išskirti 7 Lietuvos makroregionus, stengiantis prisilaikyti etnografinių regionų ribų, tačiau atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip patogi geografinė padėtis, pakankamai išplėtota susisiekimo infrastruktūra, regiono centras ir kompaktiška regiono teritorija. Atlikta analizė atskleidė, kad tolygiausiai lėšos šalyje buvo įsisavinamos informacinės visuomenės ir techninės paramos srityse. Didžiausia diferenciacija pastebėta kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimo srityje. Tik trijose srityse lyderiauja ne sostinė. Kadangi dauguma svarbių šalies objektų dislokuoti didžiuosiuose, labiau pažengusiuose regionuose, ypač Vilniaus, tikėtina, kad tai viena esminių priežasčių, lėmusių struktūrinės paramos įsisavinimo pasiskirstymą šalyje. Sunkiausiai lėšos įsisavinamos aplinkosaugos srityse, o sėkmingiausiai ES parama naudojosi šalies verslininkai.Reikšminiai žodžiai: ES parama; Regionai; Regioniniai skirtumai; Regioninė politika; EU support; Regional differences; Regional policy; Regions.

ENRegions are the subsystems of a state as an economic-social system. The level of integration of these subsystems into a unified national system is what a sustainable national economic development depends on. The aim of the article is to analyse the influence of the EU support on the development of Lithuanian regions. Currently, Lithuania has no such formation that would fully match the definition of a region, for example, would be an ethnographic and a recognised administrative unit at the same time. However, depending on the chosen aim of the study, we can distinguish the areas which more or less meet the criteria for the selected type of a region. The performed research of Lithuanian administrative units has revealed that it would be logical to distinguish 7 Lithuanian macro-regions, such criteria as convenient geographical location, efficiently developed infrastructure of communications, the centre of the region and the compact territory of the region must be taken into consideration. The present analysis of the country shows that the funds absorption has been the most even in the areas of information society and technical support. The biggest differentiation was observed in the area of preservation of cultural heritage and nature. The capital Vilnius is not the leader only in three areas. Whereas the country’s most important objects are situated exactly int eh largest and mode developed regions of the country (in Vilnius, Kaunas and Klaipėda), it is likely that this is one of the key reasons which determined the distribution of structural support in Lithuania. Absorption of funds is the most difficult in the area of environmental protection, whereas, businessmen use EU support most successfully.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28877
Updated:
2018-12-17 12:58:12
Metrics:
Views: 31    Downloads: 11
Export: