Ne Europos Sąjungos šalių mokslininkų integracija Lietuvos universitetuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ne Europos Sąjungos šalių mokslininkų integracija Lietuvos universitetuose
Alternative Title:
Integration of non EU national scholars in Lithuanian universities
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2011, t. 10, Nr. 1, p. 79-90
Keywords:
LT
Trečiųjų šalių piliečių integracija; Daugiakultūriškumas; žinių ekonomika; Mokslininkai.
EN
Third countries nationals' integration; Multi-culturalism; Knowledge economy; Scholars.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrinama mokslininkų iš ne Europos Sąjungos šalių integracijos Lietuvos universitetuose patirtis, pateikiant šalies viešosios politikos institucijų ir atskirų universitetų atvirumo bei imlumo aukštos kvalifikacijos užsieniečiams tyrimo rezultatus. Aptariami įvairaus lygmens integracijos s÷kmei darantys įtaką veiksniai: valstyb÷s lygmens struktūriniai, instituciniai ir kultūriniai veiksniai; organizacin÷s sandaros ir kultūros, strateginių pl÷tojimo planų, universitetų lyderių ir personalo kompetencijų bei lūkesčių veiksniai; individo asmeninių savybių, profesin÷s patirties, konkrečiu atveju susiklosčiusių aplinkybių veiksniai. [Iš leidinio]

ENThe paper analyzes integration experience of foreign researchers (non EU nationals) in Lithuanian universities. The paper assesses openness and engagement of Lithuanian public institutions and universities towards highly skilled foreign specialists. The analytical framework distinguishes three levels of factors which contribute to the success of integration: macro level (state) factors such as social structure, institutional design and regulations, cultural attitudes and traditions; mezzo level (university) factors such as infra-structure, competences, organizational visions and expectations of the leadership and the staff and micro level (individual) factors such as personality traits, professional experience and family circumstances of the immigrant scholars. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28734
Updated:
2018-12-20 23:30:32
Metrics:
Views: 10
Export: