Social aspects of the functioning of the Ignalina nuclear power plant

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social aspects of the functioning of the Ignalina nuclear power plant
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2007, Nr. 22, p. 78-84
Keywords:
LT
Socialinė inegracija; Tautinės mažumos; Ignalinos AE; Antros kartos rusai.
EN
Social integration; Ethnic minorities; Ignalina Nuclear Power Plant; Second generation Russians.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamos Ignalinos atominės elektrinės uždarymo socialinės pasekmės. Ignalinos atominės elektrinės regionas apibūdinamas kaip izoliuotas nuo kitų Lietuvos vietovių. Jame daugiatautės rusakalbių gyventojų bendruomenės ekonominė veikla, užimtumas bei socialinė gerovė tiesiogiai priklauso nuo Ignalinos atominės elektrinės funkcionavimo. Straipsnyje aptariami šie tarpusavyje susiję socialiniai Ignalinos AE funkcionavimo aspektai: elektrinės uždarymo socialinės pasekmės, gyventojų socialinė integracija bei su ja susiję socialinės politikos veiksniai. Straipsnyje konstatuojama, kad Ignalinos AE poveikis socialinei aplinkai, tai daugiatautės Visagino miesto bendruomenės socialinė, ekonominė, kultūrinė ir politinė atskirtis, kuri socialinės politikos darbotvarkėje išlieka išoriškai nematoma ir paslėpta problema. Straipsnyje glaustai nušviečiama Lietuvoje dar neanalizuota problema: emigrantų iš buvusiųjų Sovietų Sąjungos respublikų palikuonių (vadinamųjų antrosios kartos rusų) struktūrinė integracija, aktualizuojant jų patiriamus sunkumus, įgyvendinant savo pilietines teises, susijusias su įsitraukimu į švietimo sistemą bei darbo rinką. Straipsnyje daroma išvada, kad, nepaisant plačių pilietybės, kalbos vartojimo, švietimo, kultūros teisių ir laisvių, rusakalbiai gyventojai Ignalinos AE regione išlieka socialiai pažeidžiama grupe. [Iš leidinio]

ENThe key themes in this article relate to policy observation and analysis of social aspects of the functioning of the Ignalina Nuclear Power Plant (INPP). The multiethnic Visaginas community is socially, economically and culturally excluded from other areas of Lithuania as the majority of economic activities in the region is oriented towards the INPP. The following interrelated questions are considered in the article: the social costs of decommissioning of the plant, the integration policies and their operation in reducing social and economic disparities in the region as well as the access to citizenship and education benefits of the INPP residents. As the challenges confronted today by the second generation non-Lithuanians in the region are still ignored there are some specific questions about the growing social, cultural and economic divide between Lithuanians and non-Lithuanians in the INPP region addressed in the article. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12542
Updated:
2018-12-17 11:58:40
Metrics:
Views: 9
Export: