Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie
Publication Data:
Warszawa ; Wydawnictwo "Aušra", 2002.
Pages:
198 p
Contents:
Wstęp — Teoria kontaktów językowych. Pogranicze polsko-litewskie – stan badań, terminologia i metoda opisu: Teoria kontaktów językowych; Stan badań i metoda opisu; Podstawowe pojęcia TKJ stosowane w pracy; Charakterystyka informatorów i materiału językowego — Sytuacja socjolingwistyczna społeczności litewskiej z Puńska i okolic: Charakterystyka badanego terenu i ludności; Sytuacja językowa — Interferencja gwary litewskiej w polszczyźnie Litwinów: Interferencja fonetyczno-fonologiczna; Interferencja w warstwie fleksyjnej i składniowej; Interferencja w warstwie słowotwórczo-leksykalnej — Przykłady interferencji języka polskiego w litewskiej gwarze puńskiej: Interferencja fonetyczno-fonologiczna; Interferencja w warstwie fleksyjnej i składniowej; Interferencja w warstwie słowotwórczo-leksykalnej — Zakończenie: Zakres i stopień interferencji języka prymarnego w języku sekundarnym; Zakres i stopień interferencji języka sekundarnego w języku prymarnym; Czynniki determinujące procesy interferencji; Perspektywy litewsko-polskiego kontaktu językowego — Wykaz stosowanych skrótów: Skróty nazw języków, kwalifikatorów i odsyłaczy; Skróty bibliograficzne; Wykaz skrótów oznaczających informatorów i inne cytowane osoby wraz z krótką informacją o nich — Wybrana bibliografia — Aneks — Uwagi o transkrypcji — Wybór tekstów.
Keywords:
LT
Kalbų kontaktai; Lenkijos lietuvių tarmės; Punskas; Dvikalbystė; Interferencija; Lenkijos lietuviai; Sociolingvistinė situacija.
EN
Language contacts; Lithuanian dialects of Poland; Punsk; Bilingualism; Interference; Polish Lithuanians; Sociolinguistic situation.
Reviews:
Recenzija leidinyje Acta Baltico-Slavica. 2005, Nr. 29, p. 221-227
ISBN:
8387604712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63294
Updated:
2021-01-18 23:01:31
Metrics:
Views: 83
Export: