Litiewskie interferencje fonetyczne w polszczyźnie na terenie między Kownem a Poniewieżem

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Litiewskie interferencje fonetyczne w polszczyźnie na terenie między Kownem a Poniewieżem
Alternative Title:
  • The Influence of Lithuanian phonetics on the language of Polish inhabitants living between Kaunas and Panevėžys
  • Lietuvių fonetikos įtaka tarp Kauno ir Pnevėžio gyvenančių lenkų kalbai
In the Book:
Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. P. 105-109
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Panevėžys; Lietuva (Lithuania); Etninės religinės grupės / Ethnic religious groups; Kalbos vartojimas. Sociolingvistika / Language use. Sociolinguistics; Kalbų kontaktai / Language contacts; Lenkų kalba / Polish language; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parašytas remiantis 1998-2000 metais atliktais dialektologiniais lenkų kalbos tyrimais, apimančiais plotą išilgai Nevėžio tarp Kauno ir Panevėžio. Vyriausiosios kartos vartotojų kalbos fonetinių ypatybių ir fonologinės sistemos analizė patvirtino hipotezę, kad lenkų kalbos įvairumas susijęs su socialinėmis aplinkybėmis. Pastebimi kokybiniai ir kiekybiniai bajorų ir valstiečių kilmės vartotojų kalbos skirtumai. Ypač tai pasakytina apie iš lietuvių kalbos interferuotas ypatybes: fakultatyvinio /e/ varianto - e plačiosios vartojimas, fonemų /i/, /y/ painiojimas, lūpinių fonemų realizavimas pagrindiniais variantais prieš priešakinius balsius. Bajoriškos kilmės atstovų sociolektuose šios ypatybės yra žymiai retesnės. Taigi interferuotųjų formų vartojimas kalboje byloja apie buvusią vartotojų visuomeninę padėtį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarmės (Dialektai); Sociolektas; Kalbų kontaktai; Mažumų kalbos; Dialect; Sociolect; Minority language; Kanguage contact.

ENThe basic aim of my paper is to show the interdependence between the structure of a society and the structure of its linguistic repertoire on the basis of the Polish minority in the Kaunas area of Lithuania (in the valley of the Nevėžis river) and the spoken Polish language of those people. I distinguish three variants of the Polish language: the manorial and bourgeois one, the noblemen and the peasant types. The Polish language is a social type. Its origin, development, and its current steady decline are connected with historical social processes. In the realisation of the Kaunas type of the Polish language all the former state relationships have been reflected. In order to observe the differences between the noblemen's and the peasant's variants, one should examine the frequency of the occurrence of the dialectal features as well as the features that interfered in the speech. The differences are especially noticeable on the phonological level. The speech of the people using the peasant variant is to a greater degree glutted with contrastive features, especially the ones that interfered from Lithuanian. [From the publication]

ISBN:
9955516860
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6879
Updated:
2013-04-28 16:30:41
Metrics:
Views: 24
Export: