Politinio mąstymo tradicijų beieškant: Apšvietos politinės minties tyrimai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinio mąstymo tradicijų beieškant: Apšvietos politinės minties tyrimai Lietuvoje
Alternative Title:
In search of the traditions in political thinking: studies of Enlightenment’s political thought in Lithuania
In the Journal:
Politologija. 2014, Nr. 3 (75), p. 3-27
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment; Universitetai / Universities; Mokslo istorija / History of science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami Apšvietos epochos tyrimai Lietuvoje, bandant perteikti pagrindinius Lietuvos tyrėjų atradimus, keliamus klausimus ir idėjas, besisiejančias su politiniu to laikotarpio mąstymu. Pirmiausia, analizuojant XVIII amžiaus Lietuvą, aptariama bendroji Lietuvos istoriografija ir istorinių tyrimų iššūkiai. Antra, pristatomas Vilniaus universiteto, kaip regioninio to meto Apšvietos centro, vaidmuo. Galiausiai pereinama prie konkrečių istorijos, literatūros istorijos ir filosofinės minties tyrimų. Šioje apžvalginio pobūdžio analizėje daugiausia dėmesio skiriama tyrėjų monografijoms ir pačioms tyrimų kryptims, bandant sutraukti atskirų tyrimų indėlį į vientisos lietuviškosios politinės minties tradiciją, kurioje XVIII amžiaus politinis mąstymas dar tik ieško savosios vietos ir reikšmės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apšvietos epocha; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Politinis mąstymas; Moksliniai tyrimai; Enlightenment; Political thought; Scientific research.

ENThe article presents the research into the historic period of Enlightenment done in Lithuania, describing the main findings, questions and ideas, which have a connection with the political thinking of the period. First, the general Lithuanian historiography as well as main issues and problematics of the research into Lithuania’s XVIII century are presented. Second, the role of Vilnius University as the peripheral centre of Enlightenment is discussed. Finally, main studies dealing with the period in the fields of history, history of literature and philosophy are analysed. In this overview article the main attention is devoted to research studies (monographs) and to particular research directions taken by Lithuanian scholars with an attempt to connect different research contributions into singular tradition of Lithuanian political thought, in which political ideas of the XVIII century are still lacking the assessment of their importance. [From the publication]

DOI:
10.15388/Polit.2014.3.3876
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62703
Updated:
2018-12-17 13:55:54
Metrics:
Views: 55    Downloads: 16
Export: