Res Lituana : Kunigaikštystės bendrija. Kn. 1, Respublikos steigimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Res Lituana: Kunigaikštystės bendrija. Kn. 1, Respublikos steigimas
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
Pages:
254 p
Notes:
Bibliografija išnašose (Kn 1).
Contents:
Pratarmė — Tauta - tai pasakojimas — Prielaidos — Ištakos — „Kalba stato Politikos pasaulį“ — Respublikos steigimas — Pirmasis krašto įstatymas — Horodlės mazgas — Lietuvos karalystės idėja — Kunigaikštystės viešpačiai — 1492-ieji — Pirmasis Statutas: Respublikos telkimas — Antrasis Statutas: Respublikos įtvirtinimas — Trečiasis Statutas: Respublikos atstatymas — Summary.
Keywords:
LT
16 amžius; Antrasis Lietuvos Statutas, 1566; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Horodlės privilegija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos intelektualai; Liublino unija, 1569 (Union of Lublin); Pirmasis Lietuvos Statutas, 1529; Politinė bendruomenė; Politinė LDK bendrija; Politinis kūnas; Teisės; Trečasis statutas; Žemių privilegijos.
EN
First Statute; History of GDL; Land privileges; Landed gentry; Laws; Lithuanian intellectuals; Political body; Political Community of GDL; Political community; Privilege of Horodlo; Second Statute; Sixteenth century; Third Statute; Union of Lublin.
Summary / Abstract:

LT"Respublikos steigimas" yra pirmoji „Res Lituana: Kunigaikštystės bendrija“ trilogijos dalis. Trilogijos knygos – tai pasakojimas apie pasakojimą, kurį kelis šimtmečius apie save kūrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bendrija.Kodėl šiandien istorijos vadovėliai atkartoja dar Kotrynos II pradėtą, carinės bei sovietinės istoriografijos tęstą pasakojimą apie Abiejų Tautų Respubliką pražudžiusią lietuvių ir lenkų laisvę? Arba Vilniuje kurtas Lietuvos pasakojimas, formuota LDK tradicija išties nėra verti dabarties pasitikėjimo, arba šis pasakojimas, ši tradicija yra per menkai šiuolaikinės visuomenės pažinti bei perprasti. Kad ir kaip būtų, perskyra tarp senosios ir dabartinės Lietuvos, nutrūkęs Didžiosios Kunigaikštystės naratyvas buvo viena didžiausių pristatomo tyrimo paskatų. Būsimoje trilogijoje ir pirmojoje jos knygoje siekiama išryškinti idėjas, simbolines reikšmes, vaizdinius bei bendrąsias vietas, sudariusias LDK naratyvo branduolį. Stengiamasi atkurti to meto normatyvinį žodyną, veikusį visuomenės politinį galvojimą ir elgesį. Nagrinėjama, kaip tautinės ir politinės bendrijos kurtas pasakojimas pats tą bendriją kūrė: formavo jos tapatybę, tvirtino viešojo gyvenimo principus, lėmė jos elgseną bei esminius apsisprendimus. Ginama idėja, kad laisvas, respublikoniškas, laisvos politinės bendrijos idealus ginantis LDK pasakojimas iš esmės buvo. Tokį pasakojimą paliko daugiau nei prieš du šimtmečius išėjusi bendrija, nuolat pabrėžusi savo ištikimybę protėviams ir su rūpesčiu kalbėjusi apie ateisiančias palikuonių kartas.

EN“Establishment of the Republic” is the first part of the trilogy “Res Lituana: Kunigaikštystės bendrija”. The books of the trilogy are a narrative about the narrative, which the community of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) developed for centuries about itself. Why do contemporary history books repeat the narrative started by Catherine II and continued by the Tsar and Soviet historiography on the freedom of Lithuanians and Poles, which destroyed the Republic of the Two Nations? Either the narrative created in Vilnius and the tradition formed in the GDL are not reliable for the present generation to trust, or this narrative and this tradition are poorly perceived by the present generation. The separation between the old and the new Lithuania and the broken narrative of the Grand Duchy of Lithuania was one of the major motives of the presented research. The future trilogy and its first book aim to highlight ideas, symbolic meanings, images and common places comprising the core of the narrative of the Grand Duchy of Lithuania. It attempts to recreate the then normative vocabulary influencing political thought and behaviour. The book analyses the way the narrative created by national and political communities created the community itself: shaped its identity, established principle of public life, determined its behaviour and key decisions. The idea that a free, republican narrative protecting the ideals of a free political community of the GDL, actually existed is defended. This narrative was left by the community, which stopped existing two centuries ago, and which constantly highlighted its loyalty to its ancestors.

ISBN:
9786094250217 (Kn. 1)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24074
Updated:
2022-01-22 22:31:45
Metrics:
Views: 27
Export: