Ignotus Ignotas : Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ignotus Ignotas: Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2010.
Pages:
236 p
Notes:
Bibliografija, asmenvardžių, vietovardžių rodyklės.
Contents:
Pratarmė — I. J. Masalskio politinė veikla: tarp tradicijos ir reformų — I. J. Masalskio kultūrinė veikla: edukacinės Apšvietos likimas — I. J. Masalskio ūkinė veikla: fiziokratizmo konfigūracija Lietuvoje — Šaltiniai — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
18 amžius; Čartoriskių giminė; Ignotas Jokūbas Masalskis; Stanislovas Augustas Poniatovskis (Stanisław August Poniatowski); Ignotas Masalskis; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dvasininkija / Clergy; Mokslas / Science; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Ugdymas / Education.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijoje Ignoto Jokūbo Masalskio asmenybė pristatoma apimant „vita activa“ ir „vita contemplativa“ klodus. XVIII amžiaus ideologija ir jos sklidimas į Abiejų Tautų Respubliką nebuvo savaiminis procesas. Jis tapo neišvengiamas todėl, kad Lietuvos ir Lenkijos pirmieji „Apšvietos dalyviai“, priklausę valstybės politiniam elitui, sugebėjo sukurti kultūrinį tinklą, kuriuo Apšvietos idėjos buvo perteikiamos kitiems visuomenės sluoksniams. Vienas šio tinklo – ypač edukacinės jo sistemos – kūrėjų Lietuvoje buvo Vilniaus vyskupas I. J. Masalskis. I. J. Masalskio kultūrinis kontinentas pagal visuomenę sudarančius segmentus monografijoje yra išskirtas į tris esminius – politinį, edukacinė ir ūkinį – masyvus. Taigi I. J. Masalskis pristatomas ne tik kaip XVIII amžiaus Lietuvos didikas ir Vilniaus vyskupas, bet ir kaip Apšvietos epochos idėjų perteikėjas. Pavadinimo „Ignotus Ignotas“ (Nepažįstamas Ignotas) – tai nuoroda į nepažinią žmogaus istorinę tikrovę ir niekada nesibaigiantį jos atradimą. Tai tekstinis kelio ženklas, nurodantis, kad čia atsiveria nepermatoma „individualybės“ bedugnė, kurios pakraštys nubrėžtas tam tikrais faktais ir atributais: vardu, kalba, kilme, gimimo vieta, emocijomis, pasaulėžiūra ir epochos kultūrinėmis bei socialinėmis vertybėmis. Kita vertus, tai ir siekis atskleisti „neapšviestą“ I. J. Masalskio asmenybės pusę – istoriografijos nepastebėtą, nutylėtą, o kartais ir nuslėptą. Kilstelėti vyskupo mantijos skraistę. Arba sunkią istorijos draperiją.Reikšminiai žodžiai: Apšvietos epocha; Edukacinė komisija; Fiziokratai; Fiziokratizmas; Ignotas Jokūbas Masalskis; Ketverių metų seimas; Kosciuškos sukilimas; Politinė veikla; Stanislovas Augustas Poniatovskis (Stanisław August Poniatowski); Targovicos konfederacija; Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis; 18 amžius; Čartoriskių giminė; Švietimas; 18th Century; An Age of Enlightenment; Bishop of Vilnius Ignacy Jakub Massalski; Education; Education Commission; Ignotas Jokūbas Masalskis; Politics; Stanislaus Augustus Poniatowski; The Confederacy of Targowica; The Czartoryski family; The Education Commission; The Four Years Diet; The Kosciuszko Uprising; The Physiocrats.

ENIn the monograph, Ignotas Jokūbas Masalskis is presented on both “vita active” and “vita contemplative” levels. The ideology of the 18th century and its expansion to the Republic of the Two Nations was not a spontaneous process. It turned inevitable given that the first “members of Enlightenment” of Lithuania and Poland part of the state political elite, were able to develop a cultural network, used for transfer of the Enlightenment ideas to other groups of the society. The developers of the network, in particular its educational system, included I. J. Masalskis, Vilnius bishop. Cultural continent of I. J. Masalskis, based on segments of the society is classified in the monograph into three key pieces, including political, educational and economic one. Therefore I. J. Masalskis is famous not only nobleman of the 18th Lithuania and Vilnius bishop; he was also known as the conveyor of ideas of the Enlightenment Age. Name of Ignotus Ignotas (Ignotas the Unknown) presents a reference to the unknowable historical reality and never ending discovery. This is a textual road sign, indicating that this is the place where in transparent abyss of the individual self opens with limits set by certain facts and attributes, e.g. name, language, origin, place of birth, emotions, values and other cultural and social values inherent to a respective era. On the other hand this is also an intention to discover the “unknown” the aspect of I. J. Masalskis that was left unnoticed, unconsidered and sometimes hidden by the historiography. The paper seeks to lift the cover of mystery of the bishop or heavy drapery of history.

ISBN:
9789955656784
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27058
Updated:
2021-01-21 19:13:29
Metrics:
Views: 63
Export: