Streso įveikos klausimynas : keturių faktorių modelio taikymas

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėStreso įveikos klausimynas : keturių faktorių modelio taikymas
Kita antraštėCoping with stress questionnaire: application of the four-factor model
Autoriai
LeidinyjePsichologija . 2006, t. 33, p. 64-75
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTStreso įveika; Streso įveikos strategijos; Streso įveikos matavimas
ENCoping with stress; Stress coping strategies; Stress coping measurement
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje pristatoma lietuviška streso įveikos vertinimo metodika. Ji sudaryta naudojant empirinę skalių konstravimo strategiją. Darbas atliktas trimis etapais. Pirmuose dviejuose, panaudojus aiškinamosios faktorinės analizės matematinį modelį, pradinis teiginių skaičius – 167 buvo sumažintas iki 24, jie priskirti keturiems faktoriams: socialinės paramos, problemų sprendimo, emocinės iškrovos ir vengimo. Trečiojo tyrimo etapo metu įvertintos kai kurios klausimyno psichometrinės savybės. Nustatyta, kad išskirti faktoriai paaiškina 47,93 proc. duomenų dispersijos. Gauti tokie skalių vidinio suderinamumo (Cronbacho α rodikliai: socialinė parama (α = 0,832), problemų sprendimas (α = 0,760), emocinė iškrova (α = 0,721), vengimas (α = 0,624). Patvirtinančiosios faktorinės analizės rezultatai rodo patenkinamą pasirinkto keturių faktorių modelio tinkamumą: Chi-Square = 140,81; RMSEA = 0,055; GFI = 0,89; CFI = 0,87; NNFI = 0,84. [Iš leidinio]

ENThe article presents the Lithuanian methodology for the assessment of stress management. The methodology was formed by relying on the strategy of the empirical construction of the scales. The work was completed in three stages. During the first two stages, a mathematical model of explanatory factor analysis was applied. The initial number of statements (167) was reduced to 24 and they were grouped under one of the four factors: social support, problem resolution, emotional discharge, and avoidance. During the third stage of research, particular psychometric characteristics of the questionnaire were evaluated. It was found that the factors distinguished could explain 47.93 % of the data dispersion. The following indicators of the internal consistency of the scales (Cronbach α) were obtained: social support (α = 0.832), problem resolution (α = 0.760), emotional discharge (α = 0.721), avoidance (α = 0.624). The results of the confirmatory factor analysis showed a satisfactory applicability of the chosen four-factor model: Chi-Square = 140.81; RMSEA = 0.055; GFI = 0.89; CFI = 0.87; NNFI = 0.84.

ISSN1392-0359, 2345-0061
Mokslo sritisPsichologija / Psychology
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5894
Atnaujinta2018-12-17 11:48:22
Metrika Peržiūros: 12    Atsisiuntimai: 3