Patobulinto keturių faktorių streso įveikos klausimyno psichometriniai rodikliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patobulinto keturių faktorių streso įveikos klausimyno psichometriniai rodikliai
Alternative Title:
Psychometric characteristics of the improved four-factorcoping with stress questionnaire
In the Journal:
Psichologija . 2010, t. 41, p. 96-110
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Keturių faktorių streso įveikos klausimynas; Keturių faktorių streso įveikos klausimyno patikimumas ir validumas; Patikimumas ir validumas; Streso įveika
EN
Coping with stress; Four-factor coping with stress questionnaire; Reliability and validity; Reliability and validity of the four-factor coping with stress questionnaire
Summary / Abstract:

LTSiekiant įvertinti keturių faktorių streso įveikos klausimyno psichometrinius rodiklius, buvo atlikti trys tyrimai, kuriuose iš viso dalyvavo 831 tiriamasis. Klausimynas buvo tobulinamas atsižvelgiant į anksčiau gautus patikimumo ir validumo rezultatus (Grakauskas ir Valickas, 2006). Jo patikimumas buvo tikrinamas taikant vidinio suderinamumo metodą, pakartotinį matavimą ir apskaičiuojant teiginių homogeniškumo rodiklius, o konstrukto validumas – taikant tiriančiąją ir patvirtinančiąją faktorinę analizę, taip pat dviejų klausimynų skalių įverčių koreliacinę analizę. Gauti šie skalių vidinio suderinamumo (Cronbacho alpha) rodikliai: socialinė parama (α=0,864), problemų sprendimas (α=0,760), emocinė iškrova (α=0,692), vengimas (α=0,661). Nustatytos tokios pirmos ir pakartotinės apklausos skalių įverčių vidurkių tarpusavio koreliacijos (taikytas Pearsono koreliacijos koeficientas): socialinės paramos – 0,802, problemų sprendimo – 0,791, emocinės iškrovos – 0,68, vengimo – 0,63. Išskirti keturi faktoriai yra stabilūs, paaiškina 48,504 proc. duomenų dispersijos, o visų faktoriams priskirtų teiginių apkrovos viršija 0,4 ribą (svyruoja nuo 0,415 iki 0,832). Patvirtinančiosios faktorinės analizės rezultatai rodo patenkinamą pasirinkto keturių faktorių modelio tinkamumą: χ²=287,58, df=74; RMSEA=0,077; GFI=0,93; CFI=0,87; NFI=0,84. Keturių faktorių streso įveikos klausimyno ir įveikos strategijų klausimyno (COPE) skalės, kurių prasmė panaši, statistiškai reikšmingai koreliuoja tarpusavyje (Pearsono koreliacijos koeficientai svyruoja nuo 0,360 iki 0,809) [Iš leidinio]

ENThe article presents the process of improving the Lithuanian coping with stress questionnaire (Grakauskas ir Valickas, 2006). To assess the reliability and construct validity of the four-factor questionnaire, three studies with the participation of 831 respondents were conducted. The respondents were students of Vilnius University (average age 21.04 years) and of Vilnius gymnasiums (average age 16.42 years). In the first study, the questionnaire was submitted to 417, in the second study to 103 and in the third study to 311 respondents. In the first and second studies, statements of the questionnaire were improved, and the four-factor structure of the questionnaire was assessed. In the third study we assessed some psychometrical characteristics of the questionnaire. The following indexes of scales' internal reliability (Cronbach's alpha) were found: social support (α=0.864), problem solving (α=0.760), emotional venting (α=0.692), avoidance (α=0.661). The test-retest score reliability (Pearsons' correlation coefficients) varied from 0.630 (avoidance scale) to 0.802 (social support scale) (test-retest time interval was two weeks). It has been established that four factors of the questionnaire explained 48.504 per cent of data dispersion. The exploratory factor analysis also indicated a satisfactory suitability of scale items (factor loadings varied from 0.415 to 0.832). Confirmatory factor analysis data indicate a satisfactory suitability of the model of four factors (χ²=287.58, df=74; RMSEA=0.077; GFI=0.93; CFI=0.87; NFI=0.84).A correlation between the four-factor coping with stress questionnaire and the COPE questionnaire was also assessed. The Pearson's correlation indexes between similar scales of the two questionnaires varied from 0,360 to 0,809. Differences were also found between age and gender. University students used the problem solving and social support stress coping strategy more often than gymnasium students, while women used the social support, avoidance and emotional venting stress coping strategy more often than men [From the publication]

ISSN:
1392-0359, 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25754
Updated:
2018-12-17 12:42:50
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6