Sportuojančių studentų (vyrų ir moterų) taikomi streso įveikimo būdai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sportuojančių studentų (vyrų ir moterų) taikomi streso įveikimo būdai
Alternative Title:
Stress management techniques used by physically active students
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas . 2009, Nr. 3 (74), p. 28-33
Keywords:
LT
Sportas; Stresas; Streso įveikimo būdai
EN
Sport; Stress; Stress management techniques
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – nustatyti sportuojančių studentų (vyrų ir moterų) taikomus streso įveikimo būdus. Metodai: literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa, matematinė statistika. Anketoje buvo pateikti 34 streso įveikimo būdai, prie kurių respondentai turėjo pažymėti vieną iš keturių galimų atsakymo variantų, nurodydami kaip dažnai jį renkasi: A – niekada, B – kartais, C – dažnai, D – visada. Anoniminė anketinė apklausa buvo vykdoma 2007 metų lapkričio mėnesį Kauno sveikatingumo ir sporto klubuose po treniruočių. Joje dalyvavo 125 studentai (66 vyrai ir 59 moterys) nuo 18 iki 25 metų amžiaus ( x = 22,6 ± 2,5 m.), lankantys treniruotes 2-3 kartus per savaitę. Pagal sportinį stažą respondentai buvo suskirstyti į dvi grupes: sportuojantys iki vienerių metų ir sportuojantys daugiau kaip metus. Anketos pildymo trukmė – 10-12 minučių. Statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 13.0 statistinių duomenų apdorojimo paketą. Skirtingų grupių rezultatų palyginimo patikimumui nustatyti buvo taikomas χ2 (chi kvadrato) kriterijus.Nustatyta, kad sportuojantys studentai (vyrai ir moterys) stresui įveikti dažniausiai taiko bendravimą su šeimos nariais, juoką. Sportuojančios studentės dažniau negu sportuojantys studentai vyrai (p < 0,05) stresui įveikti taiko šokius, jogą, savimasažą, kvapų terapiją, pasivaikščiojimą gamtoje, bendravimą su šeimos nariais, su gyvūnais, augalų auginimą, knygų skaitymą, meldimąsi, juoko terapiją, požiūrio į konfliktinę situaciją keitimą. Ilgiau nei vienerius metus sportuojantys studentai, palyginti su sportuojančiais iki metų, kaip streso įveikimo būdą dažniau (p < 0,05) taiko mankštą, aerobinius pratimus, aktyvius ir pasyvius tempimo pratimus, autogeninę treniruotę, meditaciją. Ilgiau sportuojantys vyrai dažniau taiko ritmišką ir lėtą kvėpavimą, ilgiau sportuojančios moterys – specialius kvėpavimo pratimus. [Iš leidinio]

ENAim of the research was to determine stress management techniques used by physically active students (males and females). The research methods used in this work were literature review, written questionnaire, percentage analysis and mathematical statistics. The questionnaire contained 34 stress-management techniques and the respondents had to mark one of the four possible answers: A – never, B – sometimes, C – often, and D – always. The survey with this anonymous questionnaire was carried out after training sessions in fitness and sports clubs located in Kaunas city in November, 2007. The respondents were 125 students (66 males and 59 females) aged from 18 to 25 years (Arithmetical mean was 22.6 ± 2.5 years) who exercised 2-3 times per week. According to their years of experience in sports the respondents were divided into two groups: those who had exercised less than 1 year and those who had exercised more than 1 year. The time given to fill in the questionnaire was 10-12 minutes. Statistical analysis of the research data was done by using SPSS 13.0 package. To establish the reliability of the results in different groups χ2 (chi squared criterion) was used. The survey showed that physically active students (male and female) most often used communication with family members and laughter for their stress management.The research results also showed that female members of fitness and sports clubs more often than male members (p < 0.05) used such stress relieving techniques as dance, yoga, massage therapy, aromatherapy, walking in the park, petting animals, communication with their family members, gardening, reading books, prayer, laughter, change of their attitude to a stressful situation after stressful activities. Students who exercised more than one year more often (p < 0.05) prefered exercises, aerobic exercise, training, active and passive stretching, autogenous training and meditation for stress management. Male students who exercised for a longer period of time more often used rhythmic and slow breathing, while female students used special breathing exercises. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23563
Updated:
2020-02-13 17:10:48
Metrics:
Views: 1