Vengimo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vengimo / siekimo motyvacijos ir psichologinio streso bei jo įveikos ryšys
Alternative Title:
Avoidance / approach motivation: relation with psychological stress and coping
In the Journal:
Psichologija. 2006, t. 34, p. 69-82
Summary / Abstract:

LTVengimo ir siekimo motyvaciją grindžiančių sistemų BIS ir BAS poveikis ávairioms psichinės veiklos ir elgesio apraiškoms (informacijos apdorojimui, problemų sprendimui, elgesiui, veiklos rezultatams ir kt.) yra nemažai tyrinėtas. Deja, tyrimų, kaip šios sistemos veikia žmogaus elgesį streso metu, beveik nėra. Atlikome tyrimą, kuriuo siekėme įvertinti motyvacijos sistemų BIS / BAS ryšį su streso metu kylančiomis emocinėmis reakcijomis ir streso įveikos būdų pasirinkimu. Jame dalyvavo 225 tiriamieji, buvo taikytos šios metodikos: BIS / BAS vertinimo skalė (Carver and White, 1994), keturių faktorių streso įveikos klausimynas (Grakauskas ir Valickas, 2006) ir Likerto septynių balų emocinių reakcijų vertinimo skalė. Nustatyta teigiama BIS koreliacija su neigiamomis emocinėmis reakcijomis – nerimu, liūdesiu, pykčiu, ir neigiama su teigiamomis – džiaugsmu, atsipalaidavimu. BAS, priešingai, teigiamai koreliavo su teigiamomis emocinėmis reakcijomis – džiaugsmu, atsipalaidavimu, ir neigiamai su neigiamomis – nerimu, liūdesiu, pykčiu. BAS teigiamai koreliavo su „vengimo“, BIS – su „emocinės iškrovos“ streso įveikos strategijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Stresai (psichologija); Streso įveika; BIS/BAS; Emocinės reakcijos; Stress; Coping; BIS/BAS; Emotion.

ENThe impact of the BIS/BAS systems on various instances of psychic activities and behaviour (information processing, problem resolution, behaviour, results) is well-researched. However, there is almost no research on how these systems affect human behaviour under stress. Our research aimed to assess the relation between the BIS/BAS motivational systems and emotional reactions under stress, as well as the choice of stress management methods. 225 subjects took part in the research. The following methods were applied: BIS / BAS assessment scale (Carver and White, 1994), the four-factor stress management questionnaire (Grakauskas and Valickas, 2006) and the 7-point Likert scale for the assessment of emotional reactions. There was positive correlation between BIS and negative emotional reactions – anxiety, sadness, and anger, and negative correlation with positive emotional reactions – joy and relaxation. Conversely, BAS has positive correlation with positive emotional reactions – joy and relaxation, and negative with positive emotional reactions – anxiety, sadness, and anger. BAS had a positive correlation with the stress management strategy “avoidance”, while BIS – with “emotional discharge”.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6376
Updated:
2018-12-20 23:10:24
Metrics:
Views: 63    Downloads: 7
Export: