Universiteto studentų stresogeninių situacijų įveikos strategijų struktūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto studentų stresogeninių situacijų įveikos strategijų struktūra
Alternative Title:
Connections between stress coping and depressed mood in students sample
In the Journal:
International journal of psychology: a biopsychosocial approach [Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris]. 2011, Nr. 8, p. 9-28
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Stresogeninių situacijų įveika; Stresogeninių situacijų įveikos strategijos; Universiteto studentai
EN
Stress coping; Stress coping strategies; University students
Summary / Abstract:

LT[...] Galima manyti, kad studentams, patiriantiems stresą akademinėje aplinkoje, būdinga kitokia stresogeninių situacijų įveikos struktūra, todėl svarbu išsiaiškinti, kokias strategijas naudoja universiteto studentai Lietuvoje. Tyrimo tikslas – nustatyti universiteto studentų stresogeninių situacijų įveikos strategijų struktūrą ir palyginti šių strategijų naudojimą vaikinų ir merginų grupėse. Tyrime dalyvavo 849 Vytauto Didžiojo universiteto studentai (154 vaikinai, 695 merginos). Tiriamųjų amžius – 18–44 metai (20,4 ± 2,5). Stresogeninių situacijų įveikos strategijoms tirti naudotas „Stresogeninių situacijų įveikos klausimynas“ ir „Stresogeninių situacijų įveikos instrumentas“. Stresogeninių situacijų įveikos faktorinė analizė atskleidė, kad universiteto studentams būdinga aštuonių faktorių stresogeninių situacijų įveikos strategijų struktūra. Stresogeninėse situacijose universiteto studentai naudoja į problemą nukreiptą įveikos strategiją, emocijų išliejimo, socialinės paramos paieškos, dėmesio nukreipimo, neigimo, atsigręžimo į religiją, svaigalų vartojimo ir susitaikymo strategijas. Išskirtos studentų stresogeninių situacijų įveikos strategijos pasižymi pakankamu patikimumu, Cronbacho alfa reikšmės svyruoja nuo 0,55 (susitaikymas) iki 0,91 (į problemą nukreipta įveika, atsigręžimas į religiją, svaigalų vartojimas). Merginos dažniau pasitelkia emocijų išliejimo, socialinės paramos paieškos, dėmesio nukreipimo, atsigręžimo į religiją strategijas, o vaikinai – neigimo, svaigalų vartojimo ir susitaikymo strategijas. [Iš leidinio]

ENDifferent authors differently classify stress coping strategies. Moreover structure of stress coping strategies depends on cultural background. It can be assumed that in the context of academic stress structure stress coping strategies in students sample may differ. It is important to ascertain the structure of stress coping strategies in university students of Lithuania. The purpose of the study is to ascertain the structure of students’ stress coping strategies and compare stress coping strategies in male and female students. The study was conducted in the beginning of the semester. The study involved 849 (154 male, 695 female) students from Vytautas Magnus University. Students aged from 18 to 44 years (20.4 ± 2.5). Stress coping was measured by Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) and Coping Orientations of Problem Experience (COPE). CISS and COPE questionnaires were factorized. Factor analysis revealed 8 factors interpreted as problem-oriented coping, venting of emotions, seeking for social support, self-distraction, denial, religious coping, substance use and acceptance. Ascertained stress coping strategies have adequate reliability. Cronbach alpha ranged from 0.55 (acceptance) to 0.91 (problem-oriented coping, religious coping, substance abuse). Female students more often use stress coping strategies of venting of emotions, social support, self-distraction. Male students more often use such stress coping strategies as denial, substance abuse and acceptance. [From the publication]

ISSN:
1941-7233
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31352
Updated:
2018-12-17 13:02:47
Metrics:
Views: 1