Policijos pareigūnų patiriamo streso ypatumai : sąsajos su streso įveikos strategijomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos pareigūnų patiriamo streso ypatumai : sąsajos su streso įveikos strategijomis
Alternative Title:
Relationships between occupational stress and stress coping strategies among police officers
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Policijos pareigūnai; Policijos pareigūnai, profesinis stresas, streso valdymo strategijos; Profesinis stresas; Streso įveikos strategijos
EN
Police officers; Police officers, professional stress, stress coping strategies; Professional stress; Stress coping strategies
Summary / Abstract:

LTDarbe nagrinėjami policijos pareigūnų profesinio streso ypatumai, jų ryšys su streso įveikos strategijomis. Remiantis ekspertų apklausos rezultatais sukurta policijos pareigūnų patiriamo streso skalė, įvertinti patiriamo streso ypatumai ir taikomos streso įveikos strategijos, atsižvelgiant į lytį ir darbo pobūdį, įvertintas patiriamo streso ir streso įveikos strategijų tarpusavio ryšys. Tiriamieji – 70 policijos komisariato pareigūnų (32 moterys ir 38 vyrai), suskirstyti į 2 grupes: patrulių ir kriminalinio skyriaus pareigūnai. Taikytos šios įvertinimo metodikos: Policijos pareigūnų patiriamo streso skalė ir Keturių faktorių streso įveikos klausimynas. Nustatyta, kad policijos pareigūnams didžiausią stresą sukelia „darbo specifikos“ ir „santykių su visuomene“ stresorių grupės, mažiausią – „atsakomybė už kolegas“. Dažniausiai taikoma streso įveikos strategija – „problemų sprendimo“, rečiausiai – „emocinės iškrovos“. Pareigūnų patiriamo streso lygis ir streso įveikos strategijų pasirinkimas nuo lyties nepriklauso. Patruliai dažniau nei kriminalinio skyriaus pareigūnai renkasi „emocinės iškrovos“ streso įveikos strategiją. Didesnį stresą patiriantys pareigūnai dažniau taiko neadaptyvias streso įveikos strategijas. [Iš leidinio]

ENOccupational stress and ifs relation to stress coping strategies of police officers are analyzed in this article. In this research the Police Officers' Occupational Stress Scale has been constructed, according to gender and the nature of the job occupational stress and stress coping strategies of police officers have been assessed, relationship between occupational stress and stress coping strategies have been analyzed. Sample: 70 police officers (32 women and 38 men) were divided into 2 groups: Patrol and Criminal department officers. Police Officers' Occupational Stress Scale and Four-factor Stress Coping Questionnaire (Grakauskas, Valickas, 2006) were used in this research. The highest scores were gained in "type of work" and "relation with the society" stressor groups, the lowest – "responsibility for colleagues". The most often used stress coping strategy is "problem solving", and the least often used – "emotional coping". Stress level and stress coping strategies of police officers do not depend on gender. Patrol officers use "emotional coping" strategy more often than criminal department officers. Police officers who experience higher occupational stress use maladaptive stress coping strategies more often. [From the publication]

ISSN:
2029-9958, 2351-4620
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45758
Updated:
2020-07-28 20:26:15
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5