Bandymas žvelgti į pedagogų profesinį stresą kompleksiškai : empirinio tyrimo duomenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Bandymas žvelgti į pedagogų profesinį stresą kompleksiškai: empirinio tyrimo duomenys
Alternative Title:
Attempt to view pedagogues' occupational stress in a complex way: data of the empirical research
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2010, Nr. 14, p. 88-102
Keywords:
LT
Apklausa; Darbas / Labour. Work; Pedagogų profesinis nuovargis; Pedagogų profesinis nuovargis, darbinis stresas, apklausa, trianguliacija; Trianguliacija.
EN
Pedagogues' occupational fatigue; Questionnaire; Triangulation; Work stress; Work stress, questionnaire, triangulation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi kompleksinio empirinio tyrimo apie Lietuvos pedagogų stresą duomenys. Tyrimo dizainas paremtas įvairiais informacijos šaltiniais ir metodais. Pagrindinis metodas – kiekybinė mokytojų apklausa originaliu standartizuotu klausimynu (N respondentų = 961; N indikatorių = 622). Pagalbiniai metodai: a) penki grupiniai interviu su mokytojais (N respondentų = 45); b) diskurso analizė profesinėje pedagogų spaudoje (2005-2008 m., 77 straipsniai); c) pedagogų rengimo ir tęstinio kvalifikavimo programų ekspertinis vertinimas. Paaiškėjo, kad: 1) mūsų šalies mokytojų bendruomenėje profesinis stresas pasireiškia sąlyginai stipriai; 2) nei studijuojantieji, nei dirbantys mokytojai išvengti profesinio streso praktiškai nėra rengiami; 3) suvaldyti profesinį stresą bent jau dalis mokytojų išmoksta autodidaktikos būdu, iš patirties, iš gyvenimo. Atliktas empirinis tyrimas suteikia nemažai diagnostinės informacijos apie faktinę šalies mokytojų profesinio streso raišką, taip pat leidžia hipotetiškai formuluoti rekomendacijas makro-, organizaciniu ir individualiu lygmenimis, kaip redukuoti mokytojų profesinį stresą. [Iš leidinio]

ENThe article presents data of the complex empirical research on stress of pedagogues of Lithuania. The design of the research is based on various information sources and methods. The main method is teachers' quantitative questionnaire employing original standardised questionnaire (N respondents = 961; N indicators= 622). Subsidiary methods arc: a) five group interviews with teachers (N respondents = 45); b) the analysis of the discourse in pedagogues' professional press (2005-2008,77 articles); c) expert assessment of teacher training and continuous qualification programmes. It was found that: 1) occupational stress in the teacher community of Lithuania is expressed relatively substantially; 2) neither studying nor working teachers are prepared to face occupational stress practically; 3) as to coping with stress, at least part of teachers learn it by autodidactics, from experience, from life. The carried out empirical research provides with quite much diagnostic information about factual manifestation of occupational stress of teachers of Lithuania and also enables to hypothesize recommendations at macro, organisational and individual levels how to reduce teachers' occupational stress. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32257
Updated:
2018-12-17 12:54:00
Metrics:
Views: 40    Downloads: 15
Export: