Statutinių organizacijų darbuotojų subjektyvios gerovės ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statutinių organizacijų darbuotojų subjektyvios gerovės ypatumai
Alternative Title:
Subjective well-being of employees of statutory organizations
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2014, t. 13, Nr. 2, p. 307-317
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Statutinė organizacija; Kontrolės lokusas; Streso įveika; Subjektyvi gerovė; Statutory organization; Locus of control; Coping; Subjective wellbeing.
Keywords:
LT
Kontrolės lokusas; Statutinė organizacija; Streso įveika; Subjektyvi gerovė.
EN
Coping; Locus of control; Statutory organization; Subjective wellbeing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti statutinių organizacijų darbuotojų subjektyvios gerovės ypatumus, supažindinama su Lietuvoje atlikto statutinių organizacijų darbuotojų (n = 120) subjektyvios gerovės tyrimo rezultatais. Nors Lietuvoje jau keletą metų intensyviai atliekami įvairių tiriamųjų grupių subjektyvios gerovės tyrimai, pavyzdžiui, medicinos darbuotojų, onkologinių ligonių, studentų, vis dėlto statutinių organizacijų darbuotojų psichologinė gerovė dar nebuvo tyrinėta. Šiame straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – išnagrinėti statutinių organizacijų darbuotojų subjektyvios gerovės ypatumus, subjektyvios gerovės sąsajas su darbuotojų psichologinėmis charakteristikomis bei streso įveika. Tyrimui atlikti naudota Lietuviškoji psichologinės gerovės skalė (LPGS-S) [2](2013), Eksternalumo – internalumo skalė [3] (1988), Streso įveikos klausimynas [12](2006). Atliktame tyrime buvo gautas pakankamas visų naudotų metodikų vidinis suderinamumas. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiausiai statutinių organizacijų darbuotojai (beveik 46 proc.) pasižymėjo vidutiniu subjektyvios gerovės lygiu. Nustatyta, kad subjektyvi gerovė statistiškai reikšmingai teigiamai susijusi su vidiniu kontrolės lokusu, konstruktyviomis pastangomis spręsti problemas. Taip pat nustatyta, kad kuo emocinės iškrovos įverčiai aukštesni, tuo psichologinės gerovės įverčiai yra žemesni, ir atvirkščiai – kuo prastesnė subjektyvi gerovė, tuo didesnė emocinė iškrova.Statutinių organizacijų darbuotojai, kurie pasižymi didesniais psichologinės gerovės įverčiais, siekdami įveikti stresines situacijas, rečiau ieško kaltųjų, kaltina likimą ar išlieja susikaupusias neigiamas emocijas ant aplinkinių. Taip pat nustatyta, kad darbuotojai, kurie mažiau tiki, kad patys gali kontroliuoti gyvenimo situacijas, pasiekimus, šeimos santykius, dažniau į stresą reaguoja vengimu spręsti iškylančias problemas. [Iš leidinio]

ENThis paper aims to reveal the features of subjective well-being of employees of statutory organizations, as subjective well-being of employees has been identified by many authors to be contributing to work efficiency. In Lithuania, this kind of research has not been carried out before, even though there have been several attempts to analyze subjective well-being of students or medical workers. This article presents a survey (n=120), which was conducted in Lithuania in 2014. The aims of this survey were to find out features of subjective wellbeing of employees of statutory organizations as well as to identify some factors contributing to it. The questionnaire used in this research consisted of several standardized scales: Lithuanian Subjective Well-being Scale (Bagdonas, 2013), Lithuanian Locus of Control Scale (based on the Rotter model, Bagdonas, 1988), Lithuanian Coping with Stress Scale (Valickas, Grakauskas, 2006). The results demonstrated statistically significant relationships between subjective well-being and internal locus of control. It also showed some significant relationships between subjective well-being and coping strategies. However, some additional research is needed to understand better the factors contributing to subjective well-being of employees of statutory organizations. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-14-13-2-09
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53872
Updated:
2018-12-17 13:48:23
Metrics:
Views: 28    Downloads: 5
Export: