Nauji 2007-2010 m. lietuviškos kilmės vaikų vardai ir jų davimo polinkiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauji 2007-2010 m. lietuviškos kilmės vaikų vardai ir jų davimo polinkiai
Alternative Title:
New personal names of Lithuanian origin in 2007-2010 and tendencies of giving them to new-born babies
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2011, 84, p. 214-229
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama aptarti naujus lietuviškos kilmės vardus, duotus Lietuvos Respublikos piliečiams 2007-2010 m. Siekiama nustatyti, kokiais iki šiol dar nevartotais lietuviškos kilmės vardais plečiamas lietuvių vardynas. Aptariama „Lietuvių vardų kilmės žodyno“ teikiama vardų klasifikacija; aprašomos lietuviškos kilmės vardų grupės, vyraujančios naujajame vardyne; inventorizuojami ne pagal lietuvių kalbos taisykles užrašyti lietuviškos kilmės vardai ir išryškinamos jų atsiradimo problemos. Pagal kilmę naujajame vardyne dažniausiai randama dvikamienių asmenvardžių, apeliatyvinių vardų ir dvikamienių asmenvardžių trumpinių. Vis daugiau atsiranda naujų asmenvardžių, kurių vienas iš kamienų yra apeliatyvas, savos ar svetimos kilmės vardas. Šiuo būdu jau yra perdirbami ir svetimos kilmės daugiaskiemeniai vardai, keičiant jų pradžią lietuviškais kamienais. Mergaičių vardyne antrųjų kamienų pozicijoje dažnesnis yra kamienas mant-, o iš pirmųjų kamienų populiarėja kamienas ai-. Apeliatyvinės kilmės vardai sudaromi dvejopai: nepriesaginių vardų pamatas yra leksika, dažniausiai susijusi su gamta, o priesaginių – to paties kamieno vardai. Iš varduose vartojamų priesagų matyti, kad jos yra įvairios ir fiksuotos ne tik svetimuose varduose, bet ir Lietuvos hidronimuose. Gausu iš trumpinių kilusių vardų. Iš nepriesaginių trumpinių matyti, kad kuriami galūnes -as, -is, -ys ir -ius, -a ir -ė turintys trumpiniai. Trumpiniai plečiami ir priesagomis. Naujų, dar nefiksuotų, su klaidomis užrašomų vardų Lietuvoje nėra daug: pasitaiko be nosinės raidės, ilgojo balsio ar galūnės užrašytų vardų.Reikšminiai žodžiai: Vardas; Lietuviškos kilmės vardas; Vaikų vardai; Dvikamienis asmenvardis; Trumpinys; Name; Name of Lithuanian origin; Children's names; Two-stem personal name; Truncated name.

ENThe paper discusses the new words of Lithuanian origin given to citizens of the Republic of Lithuania in 2007–2010. It aims to identify which names of Lithuanian origin that have not been used before are now included in Lithuanian onomastics. The paper discusses the classification of names provided in the Dictionary of Lithuanian Names; describes the groups of Lithuanian names which prevail in new onomastics; and inventories Lithuanian names written not according to the Lithuanian language rules as well as points out the problems of their appearance. According to the origin, the new onomastics mainly consists of two-stem personal names, appellative names and truncated two-stem names. The tendency of new personal names in which one of the stems is appellative, of own or foreign origin has been observed. Polysyllabic names of foreign origin are recreated in this way, by changing their beginning with Lithuanian stems. In female names, the second stem mant- and the first stem ai- are more popular. The names of appellative origin are coined in two ways: the base of unsuffixed names is usually expressed by the lexis referring to nature, whereas the base of suffixed names is expressed by appellative names with the same stem. Suffixes used in names are diverse and found not only in foreign names, but also in Lithuanian hydronyms. Names originating from shortenings are abundant. Unsuffixed shortenings attest to the coinage of shortenings with the endings -as, -is, -ys and -ius, -a and -ė. Shortenings are also expanded by suffixation. There are not many new, not yet recorded names in Lithuania, which are written incorrectly: without a letter with ogonek, the long vowel or ending.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35999
Updated:
2018-12-17 13:09:51
Metrics:
Views: 45    Downloads: 8
Export: