Ispaniški vardai Lietuvos vardyne 1991–2010 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ispaniški vardai Lietuvos vardyne 1991–2010 m
Alternative Title:
Spanish personal names in the context of Lithuanian personal names in 1991–2010
In the Journal:
Bendrinė kalba [Standard Language]. 2014, 87, p. 1-17
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama, kokiais adaptuotais ir sugramatintais ispaniškais vardais pavadinti LR piliečiai, gimę 1991–2010 m. Siekiam aptarti ispaniškų vardų tyrimo ir skyrimo problemas lietuvių vardyno kontekste, išskirti ispaniškos kilmės ir formos vardų grupes, nurodyti ispanų kalboje vartojamas jų formas ir susieti su lietuvių kalboje vartojamais jų variantais, nustatyti ispaniškų vardų paplitimo laiką Lietuvoje ir išryškinti jų davimo polinkius. Iš tirtų ispaniškos kilmės vardų daugiausia yra apeliatyvinių asmenvardžių, pasitaiko vietovardinių, trumpinių, sudurtinių vardų. Viena dalis ispaniškos formos vardų yra ispanų kalboje susidarę įvairios kilmės vardai ar jų variantai, perimti į lietuvių kalbą. Kiti vardai yra krikščioniškos kilmės vardų variantai, turintys lietuvių kalboje vartojamus kitus atitikmenis, dar pasitaiko trumpinių ir deminutyvinėmis priesagomis išplėstų vardų. Ispaniškais vardais LR piliečiai nuosekliai vadinti per visą XX a., o šių vardų padaugėjo ir naujų vardų paplito XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje. Iš ispaniškos formos vardų matyti, kad į lietuvių kalbą plinta ir trumpiniai, kurių kamienais tapo deminutyvines priesagas turinčių vardų baigmenys. Daugelis ispaniškų vardų lietuvių vardyne pirmiausia atsirado iš literatūros, o vėliau – iš kino filmų, serialų. Didžiosios dalies 1991–2010 m. duotų ispaniškų vardų nėra „Lietuvių vardų kilmės žodyne“; kadangi jie pirmą kartą duoti nuo XX a. vidurio, tai turbūt rodo, kad žodyno autoriai atsisakė vėlesniu laikotarpiu plitusių vardų norėdami išlaikyti tarpukariu paplitusių svetimvardžių davimo tradicijas.Reikšminiai žodžiai: Antroponimas (ispanų kalbos etimonas); Ispaniškas vardas; Ispaniškos formos vardas; Ispaniškos kilmės vardas; Vaikų vardai; Vardas; A personal name of Spanish origin; A personal name with a Spanish form; Children's personal names; Personal Spanish name; Personal name; Personal name (of Spanish origin).

ENIn the article, it is analysed, what grammatically adapted Spanish names are given for the citizens of the Republic of Lithuania (LR), born in 1991-2010. The aim is to discuss the problems of the analysis and the separation of Spanish names in the context of the index of proper names, to specify their forms that are used in Spanish and to relate them with the variations that are used in Lithuanian, to determine the time of prevalence of Spanish names in Lithuania and to emphasize the tendencies of giving them. From the analysed names of Spanish origin, there are mainly appellate personal names. The names of places, abbreviations, compound names occur. One part of the Spanish form names is the formed names of various origin and their variations, which are adapted to Lithuanian. Other names are the variations of Christian origin names, which have other used equivalents in Lithuanian; also, there occur abbreviations and names extended by diminutive suffixes. Throughout the whole 20th century, LR citizens were consistently named with Spanish names. The names multiplied and new names spread out in the end of 20th century – in the beginning of 21st century. Based on the forms of Spanish names, the prevalence of abbreviations, whose stems have become the endings of words that have diminutive suffixes, is seen. Many Spanish names in the index of proper names of Lithuania firstly came from literature, later – from cinema, TV series. Major part of given Spanish names do not exists in the "Lietuvių vardų kilmės žodyne" ("Dictionary of Lithuanian names"). Since they are given the first time since the middle of 20th century, it probably shows that the authors of vocabulary excluded the names, which spread out in later period, wishing to preserve the traditions of giving foreign names, which spread in the interwar period.

ISSN:
2351-7204
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56949
Updated:
2021-03-10 10:21:32
Metrics:
Views: 71    Downloads: 11
Export: