Listinguojamų bendrovių akcijų kainų ir finansinių rodiklių tarpusavio ryšys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Listinguojamų bendrovių akcijų kainų ir finansinių rodiklių tarpusavio ryšys
Alternative Title:
Relationship between stock prices and financial ratios of the listed companies
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2018, Nr. 1 (12), p. 28-36
Keywords:
LT
Akcijų kaina; Finansiniai rodikliai; Koreliacija; Listinguojamos bendrovės.
EN
Corelation; Financial ratios; Listed companies; Stock prices.
Summary / Abstract:

LTRyšys tarp listinguojamų bendrovių akcijų kainų ir finansinių rodiklių pasaulyje jau seniai analizuojamas įvairiame kontekste - tiriamos skirtingų sektorių bendrovių akcijų kainų tarpusavio ryšys su skirtingais finansiniais rodikliais skirtingu laikotarpiu, todėl rinkos sąlygoms keičiantis taip sparčiai, iškyla būtinybė atnaujinti tyrimus šia tematika. Ankstesnių mokslinių tyrimų analizė parodė, kad yra daug skirtingų finansinių rodiklių, kurie gali turėti įtakos akcijos kainai. Tyrime naudojami 2010–2017 metų Lietuvos pieno perdirbimo akcinių bendrovių, listinguojamų Baltijos šalių biržoje, duomenys. Siekiant nustatyti, kokie finansiniai rodikliai daro įtaką akcijos kainai, suskaičiuotos vidutinės metinės akcijų kainos ir atlikta koreliacinė analizė. Statistiškai reikšmingi ryšiai nustatyti tarp akcijos kainos ir ilgalaikio turto apyvartumo ir absoliutaus trumpalaikio mokumo, tai yra didėjant ilgalaikio turto apyvartumo bei absoliutaus trumpalaikio mokumo rodikliams, akcijos kaina mažėja. Skaičiuotas Spirmeno koreliacijos koeficientas atskirai kiekvienos bendrovės atveju. Įvertinant koreliacinės analizės rezultatus, sudarytas statistiškai reikšmingas tiesinės daugialypės regresijos modelis, kuriame aprašyta kaip akcijos kaina priklauso nuo ilgalaikio turto apyvartumo ir bendrojo trumpalaikio mokumo rodiklių: didesnis ilgalaikio turto apyvartumas mažina akcijos kainą, o bendrasis trumpalaikis mokumas didina. [Iš leidinio]

ENThe relationship between stock prices and financial ratios of the listed companies has been analyzed in differnet contexts - the studies are carried out on companies in different sectors with different financial ratios at different periods. Therefore, as market conditions change so rapidly, there is a need to resume research on this topic. There were selected ratios from the each financial ratios group that may have a relationship with the stock prices. The analysis was implemented by using the data of Lithuanian milk processing companies listed on the Baltic stock exchange over the period from 2010 to 2017. Correlation analysis was performed to determine which financial ratios influence the stock prices. The statistical significance of the relationship between the stock prices and the fixed asset turnover and absolute short-term solvency (the increase of the fixed assets turnover and absolute short-term solvency ratios decrease the stock prices). Spirmen correlation coefficient was calculated for each company individually. The results of the correlation analysis were based on a statistically significant linear multivariate regression model, which describes how the stock prices depend on the fixed asset turnover and short-term solvency ratios: the higher turnover of the fixed assets and short-term solvency ratios – the lower stock prices. [From the publication]

DOI:
10.15544/ssaf.2018.04
ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77969
Updated:
2021-02-02 19:03:56
Metrics:
Views: 28    Downloads: 16
Export: