Sąjungininkai ir (ar) priešai: tautinių mažumų įvaizdžiai Lietuvos šaulių sąjungos, Latvijos Aizsargi ir Estijos Kaitseliit ideologijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sąjungininkai ir (ar) priešai: tautinių mažumų įvaizdžiai Lietuvos šaulių sąjungos, Latvijos Aizsargi ir Estijos Kaitseliit ideologijose
Alternative Title:
Allies and/or foes: the image of ethnic minorities in the ideologies of the Lithuanian Riflemen’s Union, the Latvian Aizsargi, and Estonian Kaitseliit
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2014, t. 28, p. 223-259. Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione, 1918-1940: atvejo studijos ir lyginimai
Keywords:
LT
20 amžius; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama tautinių mažumų įvaizdžių sampratos problema Lietuvos šaulių sąjungos, Latvijos Aizsargi ir Estijos Kaitseliit ideologijose, siekiant ištirti, kokie veiksniai lėmė tautinių mažumų įvaizdžių kokybinius pokyčius skirtingais minėtų paramilitarinių organizacijų veiklos periodais. Taip pat analizuojamos galimos tautinių mažumų įvaizdžių funkcijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos šaulių ideologijose. Tyrime remiamasi nuostata, kad Lietuvos šaulių sąjungos, Latvijos Aizsargi ir Estijos Kaitseliit organizacijų ideologijose tautinių mažumų įvaizdžių formavimas(is) skirtingais minėtų paramilitarinių organizacijų veiklos (Nepriklausomybės kovų, parlamentinės sistemos kūrimo, autoritarinių perversmų ir prezidentinės valdžios, valstybių politinės krizės) periodais buvo nulemtas tautinių grupių priskyrimo sąlyginėms sąjungininkų ir priešų kategorijoms praktikos ir tautinių mažumų skirstymo į „patikimųjų“ ir „nepatikimųjų“ grupes politikos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aizsargi; Ideologija; Kaitseliit; Lietuvos šaulių sąjunga; Nacionalizmas; Paramilitarizmas; Tautinių mažumų įvaizdžiai; Tautinės mažumos; Šaulių sąjunga; Aizsargi; Ethnic minorities; Ideology; Images of ethnic minorities; Kaitseliit; Lithuanian Riflemen's Union; Nationalism; Paramilitarism; Rifleman union.

ENThis paper deals with concepts of images of ethnic minorities in the ideologies of the Lithuanian Riflemen’s Union, the Latvian Aizsargi, and the Estonian Kaitseliit, with the aim of identifying factors that predetermined qualitative changes in these images in the different periods of activity of these paramilitary organisations. In addition, possible functions of the images of ethnic minorities in the ideologies of the Lithuanian, Latvian and Estonian riflemen are analysed. The study is based on the presumption that, in the ideologies of the Lithuanian Riflemen’s Union, the Latvian Aizsargi and the Estonian Kaitseliit, the formation of the images of ethnic minorities in the different periods of activity of these organisations (the struggles for independence, the formation of the parliamentary system, authoritarian coups and presidential power, and national political crises) was predetermined by the practice of attaching ethnic groups to the relative camps of allies or foes, and by the policy of dividing ethnic minorities into groups of "reliable" and "unreliable". [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v28i0.929
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55142
Updated:
2020-08-09 17:16:21
Metrics:
Views: 49    Downloads: 13
Export: