Lietuvos vokiečių Kulturverbando ryšiai su Vokietija 1933-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vokiečių Kulturverbando ryšiai su Vokietija 1933-1940 metais
Alternative Title:
Relationships of ethnic German Kulturverband of Lithuania with Germany in 1933-1940
In the Journal:
Istorija [History]. 2006, Nr. 64, p. 40-50
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1918-1940; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Kulturverbando (vok. Kulturverband der Deutschen Litauens, toliau – KV), svarbiausios Lietuvos vokiečių organizacijos, ryšiai su Vokietija 1933–1940 m. Apžvelgiamas KV bendradarbiavimas su revanšistinėmis Vokietijos organizacijomis, nagrinėjama, kokią įtaką Vokietijos institucijos darė ne tik KV veiklai, bet ir visai Lietuvos (be Klaipėdos krašto) vokiečių bendruomenei. Lietuvos saugumo institucijų dokumentų analizė parodė, jog KV veikėjų bendradarbiavimo su Vokietija stebėjimas buvo sustiprintas nuo 1931 m. Straipsnyje išskiriama KV nelegali veikla: sukarinto tipo nacistinių organizacijų steigimas, nelegalios spaudos platinimas, nacistinė agitacija, slaptų duomenų perdavimas Vokietijai. Atliktas tyrimas rodo, jog Lietuvos vokiečių bendruomenė buvo politiškai aktyvi ir nelojali Lietuvai. 1933–1940 m. KV darė didžiulį poveikį Lietuvos vokiečių politinėms pažiūroms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kulturverband (bendrija); Lietuvos vokiečių kultūrinė sąjunga; Vokiečių tautinė mažuma Lietuvoje; Kulturverband; German cultural association in Lithuania; German minority in Lithuania.

ENThe article analyzes relationships of the most important organization of Germans in Lithuania Kulturverband der Deutschen Litauens, further referred to as the KV, with Germany in 1933–1940. Cooperation of the KV with revanchist organizations of Germany is reviewed, influence of German institutions to activities of the KV and the community of Lithuanian Germans on the whole (excluding Klaipeda region) is studied. The analysis of documents of the Lithuanian state security institutions has shown that tracking of contacts of the KV activists with Germany on increase from 1931. The article emphasizes illegal activities the KV: establishment of para-military Nazi organizations, distribution of banned publications, Nazi agitation, disclosure of secret documents to Germany. The performed study demonstrates that the ethnic German community of Lithuania was politically active and disloyal to Lithuania. In 1933–1940 the KV had a great influence to political outlook of ethnic German Lithuanians.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7673
Updated:
2018-12-17 11:50:17
Metrics:
Views: 44    Downloads: 17
Export: