Lietuvos vokiečiai tarp dviejų pasaulinių karų : metmenys tapatybės istorijai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vokiečiai tarp dviejų pasaulinių karų: metmenys tapatybės istorijai
Publication Data:
Vilnius : Gimtasis žodis, 2013.
Pages:
297 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Lietuvos vokiečių bendruomenės klostymosi (iki 1918 m.) metrika — Vokiečių bendrijos socialekonominio aktyvumo charakteristikos — Vokiečių politinės saviraiškos ambicijų realizacija: Parlamentinė prezentacija: rinkiminė kova ir siekių puoselėjimas Seime; Rinkiminės batalijos pakeliui į vietos savivaldos institucijas — Vokiečių visuomeninė-organizacinė sutelktis: Kulturverbando gimtis, tikslai ir siekių plėtra; Gretutinių visuomeninių darinių profiliai (1931 m. visuomeninių organizacijų surašymas) — Lietuvos vokiečių institucinio ugdymo grandys: Pradinė mokykla; Aukštesniojo lavinimo pakopos mokyklos — Lietuvos vokiečiai evangelikų bažnyčių struktūrose — Įvaizdžiai: pasiklydę tarp savęs ir įverčių — Išvados — Priedai — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Summary.
Keywords:
LT
1918-1940. Lietuva tarpukario metais.
Reviews:
Recenzija leidinyje Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. 2014, Nr. 22, p. 302-309
Summary / Abstract:

LTMonografijoje, kuri remiasi gausia archyvine medžiaga, publikuotais ir nepublikuotais šaltiniais bei esama istoriografija, siekiama parodyti, kaip Didžiojoje Lietuvoje kūrėsi vokiečių bendruomenės, kaip plėtojosi ir įsitvirtino. Autorių dėmesys sukoncentruotas į Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį (1918-1940 m.) ir šias temas: analizuojamas vokiečių bendruomenės indėlis į Lietuvos tarpukario ekonomiką; parodoma, kaip ši tautinė mažuma siekė savo interesų atstovavimo Lietuvos parlamente ir savivaldos struktūrose; kaip rūpinosi vokiečių Švietimo ir mokyklų reikalais; kokias buvo sukūrusi visuomenines organizacijas. Itin daug dėmesio skiriama Lietuos vokiečių kultūrinei sąjungai (vadinamajam Kulturverbandui). Aptariama, kaip ši organizacija galiausiai pasuko nacionalsocializmo linkme, tapo finansiškai ir idėjiškai priklausoma nuo nacistinės Vokietijos. Knygos pabaigoje atskleidžiama, kaip keitėsi vokiečių įvaizdis visuomenės ir oficialiosios valdžios akyse.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublika; Vokiečių tautinė mažuma; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Nacionalsocializmas; Parlamentinis atstovavimas; Savivaldos institucijos; Visuomeninės organizacijos; Vokiečių kultūros sąjunga; Vokiečių institucinis ugdymas; Evangelikų bendruomenė; Republic of Lithuania; German national minority; Klaipeda region; National socialism; Parliamentary representation; Local self- government; Public organizations; German Cultural Union; German institutional education; Evangelic community.

ISBN:
9789955164975
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54205
Updated:
2021-03-22 18:01:57
Metrics:
Views: 32
Export: