Tautinių mažumų įvaizdžio samprata Lietuvių tautininkų sąjungos ideologinėse nuostatose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinių mažumų įvaizdžio samprata Lietuvių tautininkų sąjungos ideologinėse nuostatose
In the Journal:
Politologija. 2002, Nr. 2 (26), p. 92-111
Keywords:
LT
20 amžius; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTLietuvių tautininkų sąjungos ideologai daug dėmesio skyrė ne tik lietuvių tautinės sąmonės, bet ir tautinių mažumų problemoms. Galimas bendras jų sprendimas, anot tautininkų ideologo prof. I. Tamošaičio, buvo grindžiamas konkrečių itališkojo fašizmo ir vokiškojo nacionalsocializmo idėjų sinteze, kurios tikslas - sėkminga lietuvių tautinio identiteto raida. Šios koncepcijos įgyvendinimo pamatas - autoritetas, besirūpinantis ne kuriomis nors valstybės grupėmis, bet visa tauta. Tautinėms mažumoms šioje organiškoje sistemoje paliekama griežtai apibrėžta jų tautinio identiteto raiškos erdvė, kurios peržengimas reiškė nelojalumą lietuvių tautai ir valstybei. Erdvės atskyrimo motyvavimas - tautinių mažumų kultūrinis pavojus lietuvių tautinio identiteto raidai. Jo sumažinimu buvo motyvuotas cenzūros būtinumas. Pastarosios įgyvendinimas tautininkų ideologijoje buvo neatsiejamas nuo paties tautiškumo koncepcijos, įprasminančios ir pačių tautininkų atėjimą į valdžią bei tolesnę egzistenciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautinės mažumos; Diskriminacija; Cenzūra; Tautinis identitetas; Lietuvių tautininkų sąjunga; National minorities; Lithuanian nationalists.

ENThe ideologists of the Lithuanian Nationalist Union dedicated significant attention to the problems of both Lithuanian national consciousness and the national minorities. The possible resolution of the said problems, according to the Nationalist ideologist Professor I. Tamošaitis, was based by the synthesis of specific ideas of the Italian fascism and the German national-socialism with the aim of the successful development of the national identity of Lithuanians. The foundation for the implementation of the concept is the authority, not taking care of certain groups within the state, but the entire nation. The national minorities in the said organic system were provided a strictly defined space for expression of their national identities, any transgression of which meant disloyalty to the Lithuanian nation and the state. The motivation of separation of the space was the cultural danger, brought by the national minorities to the development of the national identity of Lithuanians and its reduction encouraged the necessity of censorship, the implementation of which in the Nationalist ideology was integral to the concept of nationality itself, which sensed the coming of the nationalists to power and their further existence.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12078
Updated:
2018-12-17 11:00:21
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: