Lietuvos mokslo ir studijų plėtros iki 2030 m. įžvalgos: kritinė analizė ieškant realiausio aukštojo mokslo raidos scenarijaus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokslo ir studijų plėtros iki 2030 m. įžvalgos: kritinė analizė ieškant realiausio aukštojo mokslo raidos scenarijaus
Alternative Title:
Critical analysis of long-term vision of Lithuanian Science and Studies: seeking for most realistic scenario of higher education development
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 114, p. 16-31
Keywords:
LT
Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis mokslinės literatūros ir dokumentų analize, atliekama ilgalaikės Lietuvos mokslo ir studijų plėtros ateities vizijos „Mokslioji Lietuva 2030“ analizė. Pirmoje dalyje aptariama švietimo padėtis Europoje, ypatingą dėmesį skiriant aukštajam mokslui ir ieškant veiksnių, darančių poveikį Lietuvos aukštojo mokslo situacijai. Lietuvos aukštojo mokslo unikali padėtis leidžia manyti, kad ateityje Lietuvos aukštasis mokslas plėtosis tik jam būdinga linkme. Antroje straipsnio dalyje aptariama ilgalaikė Lietuvos mokslo ir studijų plėtros ateities vizija „Mokslioji Lietuva 2030“ ir nustatomi veiksniai, darantys įtaką aukštojo mokslo plėtrai. Trečioje dalyje svarstoma, kokiu būdu šie veiksniai veikia dabartinį Lietuvos mokslą ir studijas. Ketvirtoje dalyje aptariamos galimybės pasiekti „moksliosios Lietuvos“ būseną iki 2030 m. ir išryškinti prielaidas, būtinas šio tikslo įgyvendinimui. Straipsnio išvadose teigiama, kad universitetų iniciatyva ugdyti visuomenę turėtų išjudinti pokyčius, kurie Lietuvos raidą palaipsniui atvestų iki strategijoje „Mokslioji Lietuva 2030“ išryškintos prioritetinės alternatyvos. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Mokslioji Lietuva 2030; Besimokanti visuomenė; Lietuvos aukštasis mokslas; Mokslas ir studijos; Universitetai; Learning Lithuania 2030; Learning society; Lithuanian higher education; Science and studies; Universities.

ENOn the basis of the scientific literature and document analysis long-term vision of Lithuanian Science and Studies "Learning Lithuania 2030" is analyzed in this article. The first part deals with the situation of education in Europe, with particular emphasis on higher education and the search for factors affecting the Lithuanian higher education situation. Unique situation of Lithuanian higher education allows assume that in the future Lithuanian Higher Education will develop on its own way. The second part of the article discusses long-term vision of Lithuanian Science and Studies "Learning Lithuania 2030" and highlights factors affecting development of higher education. The third paragraph is devoted to discuss the manner in which these factors influence the Lithuanian science and studies nowadays. The fourth paragraph discusses possibilities to achieve learning society in Lithuania until 2030 and highlights the assumptions that are necessary in order to achieve that quality of society. Conclusions of the article emphasize that active university initiative to educate the society could move forward changes that will drive the development of Lithuania towards a learning society, where scientific knowledge is the axes of life, economic activity, consumption, employment and development. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2014.001
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54945
Updated:
2022-12-05 10:03:38
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: