The Innovation culture in modern Lithuanian organizations : values, attitudes and practices

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Innovation culture in modern Lithuanian organizations: values, attitudes and practices
Alternative Title:
Inovacijų kultūra šiuolaikinėse organizacijose Lietuvoje: vertybės, požiūriai ir praktikos
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2009, Nr. 1 (63), p. 38-45
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, remiantis autoriaus suformuota ir ankstesniuose straipsniuose pagrįsta metodologija, nagrinėjama inovacijų kultūros raiška šiuolaikinėse Lietuvos organizacijose. Suformuotas teorinis modelis remiasi keturiomis pagrindinėmis inovacijų kultūrą nusakančiomis dimensijomis: rizikos, neapibrėžtumų ir pokyčių toleravimas, orientacija į mokymąsi, orientacija į tinklaveiką ir orientacija į lankstumą ir mobilumą. Kiekviena iš šių dimensijų susieta su konkrečiais klausimais tyrimo klausimyne. Tyrimo tikslas - atskleisti šiuolaikinėse, žinioms imliose Lietuvos organizacijose vyraujančias inovacinei veiklai svarbias vertybes, požiūrius ir praktikas. Tyrimas buvo atliktas tikslinėje 68 Lietuvos organizacijų imtyje, kurios buvo atrinktos remiantis inovacinių kompetencijų tinklo INOVADI duomenimis. Inovacinių praktikų lygmenyje pastebėta, kad nagrinėjamose įmonėse aukštai vertinamas išsilavinimas, skatinama naujų idėjų paieška, mokymasis, žmonėmis dažniausiai yra pasitikima, teigiamai žiūrima į verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą. Inovacinių vertybių ir požiūrių lygmenyje pastebėta, kad organizacijose vyrauja materialistinės darbo vertybės. Respondentams svarbiausi tokie bruožai, kaip atsakingumas, savarankiškumas ir atkaklumas, tikslo siekimas. Iš postmaterialinių vertybių aukščiausiai vertinama tolerancija ir pagarba kitiems žmonėms. Galima teigti, kad respondentų vertybės ir požiūriai yra kiek palankesni inovacinei veiklai nei išskirtos organizacijų praktikos.Reikšminiai žodžiai: Inovacijų kultūra; Inovacijų kultūra, kultūros vertybės, organizaciju praktika, transformacija; Kultūros vertybės; Organizacijos praktika; Transformacija; Efficiency; Innovation culture, cultural values, organizational practices, transformation; Innovations; Management; Measurement.

ENThe article looks into the characteristics of the innovation culture of the Lithuanian enterprises that are involved in innovative activities. It uses the methodological framework that encompasses four dimensions of innovation culture: tolerance of risk, uncertainty and change, emphasis on mobility and flexibility, emphasis on networking and emphasis on learning. The survey was carried out in carefully selected 68 modern Lithuanian enterprises. On the level of organizational practices, most challenges are noticed regarding the tolerance of uncertainties. The problems are usually solved through the combination of strong leadership and consensus. On the level of values, materialist work-related values tend to prevail. However, some post-materialist values (e.g. creativity, tolerance and respect to others) are more strongly represented than on the level of society as a whole. The values and attitudes of modern Lithuanian organizations can be considered as generally favourable to the innovations. But a certain gap that is noticed between values, attitudes and organizational practices should be subject to further, more qualitative research. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25070
Updated:
2018-12-17 12:38:48
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: