Mokyklų tobulinimo išorės audito vertinimas: mokytojų nuomonės tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklų tobulinimo išorės audito vertinimas: mokytojų nuomonės tyrimas
Alternative Title:
Evaluation of the external audit of school improvement: survey of teachers‘ opinions
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 16, p. 166-176
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTMokyklų tobulinimo išorės auditas – naujas iš Vakarų perimtas švietimo kokybės valdymo būdas, 2004–2005 metais pirmą kartą taikytas Lietuvos švietimo sistemoje. Straipsnyje pristatomas empirinis tyrimas, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, kaip pilotiniame mokyklų tobulinimo išorės audite dalyvavusių mokyklų mokytojai vertina mokyklų tobulinimo išorės audito procedūras. Tyrimas, taikant Focus grupės metodą, apėmė aštuonias Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas. Tyrimo rezultatai atskleidžia mokytojų nuomonių apie mokyklų tobulinimo išorės auditą struktūrą ir raišką atskirose mokyklose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokyklų tobulinimas; Auditas; Švietimo kokybės valdymas; Švietimo kokybės vertinimas.

ENExternal audit of school improvement is new way of managing the quality of education, adopted from the West. In 2004–2005, it was applied for the first time in Lithuanian educational system. The article presents empirical research, which aimed to identify how teachers from schools that participated in a pilot external audit evaluate procedures of external audit of a school. The research was carried out by using focus group interview method, it included eight general education schools in Lithuania. The results of the research identify opinions of teachers about structure and expression of external audit of school improvement in separate schools.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4336
Updated:
2018-12-20 23:09:07
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: