Deindustrializacija, socialinis nesaugumas ir išgyvenimo strategijos posovietinėje erdvėje : Visagino atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Deindustrializacija, socialinis nesaugumas ir išgyvenimo strategijos posovietinėje erdvėje: Visagino atvejis
Alternative Title:
Deindustrialization, social insecurity and strategies of survival in the post-soviet region: the case of Visaginas
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2010, 10 (19), p. 93-116
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Deindustrialziacija; Etnografija; Posovietinis miestas; Saugumas; Socialiniai pokyčiai; Visaginas; Visaginas, bendruomenė, bedarbystė, grėsmė, socialinės transformacijos; Deindustrialisation; Ethnography; Postsoviet city; Social changes; Social security; Visaginas; Visaginas, community, unemployment, social transformations.
Keywords:
LT
Deindustrialziacija; Etnografija / Ethnography; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Saugumas / Safety; Socialiniai pokyčiai; Visaginas; Visaginas, bendruomenė, bedarbystė, grėsmė, socialinės transformacijos.
EN
Deindustrialisation; Ethnography; Postsoviet city; Social changes; Social security.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama, kaip Visagino miesto gyventojai interpretuoja / vertina Ignalinos atominės elektrinės uzdarymą ir kokios to priežastys. Pagrindiniai šaltiniai – autorės etnografinių lauko tyrimų metu 2000–2004 m. Visagine surinkta medžiaga. Žvelgiant į atliktą tyrimą retrospektyviai, t. y. jau po atominės elektrinės uždarymo, galime objektyviau įvertinti, kiek pagrįstos buvo Visagino žmonių baimės dėl elektrinės uždarymo socialinų pasekmių vietos bendruomenei. Autorė diskutuoja, ar individų ir šeimų atsakas į deindustrializaciją, šių procesų interpretavimas Visagine skiriasi lyginant su panašiais procesais kituose sociokultūriniuose kontekstuose. [Iš leidinio]

ENThe article discusses how residents of Visaginas interpret / assess closure of the Ignalina Nuclear Power Plant and what are the causes. Main sources – the material collected by the author in the course of ethnographic field research in 2000-2004 in Visaginas. Looking at research in retrospect, i.e. after the closure of the nuclear power plant, we can objectively assess the extent of validity of fears of people in Visaginas regarding social consequences of closing the power plant for the local community. The author discusses whether the response of individuals and families to deindustrialisation, interpretation of these processes in Visaginas are different to similar processes in other socio-cultural contexts.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29765
Updated:
2020-09-16 19:42:02
Metrics:
Views: 54    Downloads: 21
Export: