Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965-1985 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965-1985 metais
Alternative Title:
Soviet nomenklatura and industry in Lithuania in 1965-1985
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011.
Pages:
437 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas: Istoriografija; Šaltiniai — Pramonės valdymo sistema ir nomenklatūra — Kosygino reforma Lietuvoje — Sekinantis stagnacinės ekonomikos smagratis — Institucijos, hierarchija ir funkcionieriai: Sąjunginis valdymo lygmuo ir hierarchija; Pramonės valdymo institucijos, funkcionieriai ir jų hierarchija Respublikoje; Mokslinio planavimo „užribyje“ — Pramonės valdymas ir lietuviškosios nomenklatūros ekonominis nacionalizmas — Ekonominis nacionalizmas ir santykiai su centru — Nacionalizmas, industrializacija ir vartojimas: nomenklatūros pastangos užgniaužti nacionalizmo raišką — Sovietinės Lietuvos valdžios santykiai su sąjunginėmis ministerijomis — Ekonominių interesų dinamika ir pramonės plėtra: Nomenklatūros ekonominių interesų kaitos priežastys; Nuo gamyklos prie fermos — Nomenklatūros interesų realizavimo būdai: LTSR miestų vystymo ir gamybinių jėgų išdėstymo schema; Pramonės mazgai; Susivienijimų kūrimas; Nomenklatūros interesų realizavimo ribos — Sovietinės Lietuvos valdžios poveikis respublikos pramonės struktūrai — Valdžios ir įmonių vadovų santykiai — Įmonių plėtros argumentai — Respublikos valdžios tarpininkavimas įmonėms — Partinės kadrų kontroles svarba pramonės valdymui: Nomenklatūriniai sąrašai ir įmonių vadovų atstovavimas LKP CK nomenklatūrose; Pramonės įmonių vadovų kaita; Partinės bausmės kaip pramonės valdymo instrumentai — KGB „kompromatas“ pramonės valdyme — Kariniai atstovai („voenpredai“) pramonės įmonėse — Įmonės vadovų santykiai su sąjungine ministerija — Įmonių vadovų autonomija — Sovietinė gamykla — Antrieji namai? — Direktoriaus autoritetas — Inžinierius gamyklos kolektyve — Legalūs ir nelegalūs darbininkų darbo gamykloje stimulai —Įmonės struktūra ir konfliktai tarp vadovų: Konfliktai tarp gamybinio susivienijimo technostruktūros narių; Vadovų santykiai savarankiškoje monolitiškoje įmonėje — Antisovietinės apraiškos ir nacionaliniai konfliktai pramonės Įmonėse: Gamykla kaip nacionalizmo sklaidos vieta; Nacionalinė konkurencija pramonės įmonėje; Įmonės darbuotojų nacionalinę sudėtį lėmę faktoriai ir „internacionalinio“ kolektyvo problemos; Antisemitizmo apraiškos gamykloje — Inžinierių ir darbininkų nepasitenkinimo raiška: Darbuotojų skundai; Išstojimas iš TSKP kaip darbuotojo protesto forma; Darbininkų streikai — Išvados — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Santrumpos — Santrauka anglų kalba — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuva; Lietuvos sovietų respublika; Sovietinė nomenklatūra; Pramonė; Ekonomikos valdymas; Industrializacija; Kadrų kontrolė; KGB veikla; Nacionaliniai santykiai.
EN
Lithuania; The Lithuanian Soviet Republic; The Soviet nomenclature; Industry; Management of economy; Industrialization; Control of personnel; KGB activities; National relations.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje atskleidžiamas nomenklatūrinės sistemos ir ekonomikos valdymo ryšys, sovietinės federacinės sąrangos poveikis ūkio politikai, ypač resursų alokacijos srityje. Knygoje tyrinėjama sovietinės lietuviškosios nomenklatūros turėta respublikos ekonominių interesų samprata, jos kaitos priežastys 7 deš. pabaigoje, įtampos ir konfliktai tarp respublikos valdžios ir sąjunginių ministerijų, lietuviškosios nomenklatūros naudoti sąjunginio pavaldumo įmonių kontrolės būdai, jos pastangos įtakoti LTSR ekonominės struktūros formavimą, analizuojami sąjunginio pavaldumo įmonių santykiai su respublikos valdžia bei sąjunginėmis ministerijomis, pramonės valdymo sistemos sąlygoti konfliktai įmonėse.

ENThe monograph reveals the relation between the nomenclature system and economic management, the impact of the Soviet federal system on economic policy, in particular in the area of resource allocation. The book investigates the concept of the republic’s economic interests held by the Soviet Lithuanian nomenclature, the reasons for its change at the end of the 1960s, tensions and conflicts between the republic’s authorities and the ministries of the Union, ways of control over Union-subordination companies used by the Lithuanian nomenclature, its efforts to influence the formation of the LSSR economic structure; analyses the relations of Union-subordination companies with the republic’s authorities and the ministries of the Union, as well as conflicts in companies determined by the industry management system.

ISBN:
9789955847380
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31840
Updated:
2021-02-11 23:28:54
Metrics:
Views: 70
Export: