The Involvement as a trait of the organizational culture in Lithuanian general education schools

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Involvement as a trait of the organizational culture in Lithuanian general education schools
Alternative Title:
Įsitraukimas kaip organizacinės kultūros bruožas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose
In the Journal:
Pedagogika. 2023, 152, 4, p. 133-157
Keywords:
LT
Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Pedagogai / Pedagogues; Mokykla / School; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – nustatyti įsitraukimo, kaip organizacinės kultūros bruožo, ir jį sudarančių rodiklių (įgalinimo, komandinės orientacijos ir gebėjimų ugdymo) raišką Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Tyrime dalyvavo 1817 švietimo įstaigų darbuotojų: mokytojai, vadovai ir pavaduotojai, administracijos ir kiti darbuotojai. Įsitraukimui, kaip organizacinės kultūros bruožui, matuoti naudotas Denison organizacinės kultūros klausimynas (angl. Denison Organizational Culture Survey). Nustatyta, jog įsitraukimas – vienas iš aukščiausiai Lietuvos švietimo įstaigose įvertintų organizacinės kultūros bruožų palyginti su kitais organizacinės kultūros bruožais: misija, adaptyvumu ir nuoseklumu. Tyrimas atskleidė, jog Lietuvos švietimo įstaigų vadovai (ir kiti administracijos darbuotojai) organizacinės kultūros bruožą – įsitraukimą – ir jį sudarančius rodiklius vertina palankiau nei mokytojai. Įsitraukimo bruožo ir jį sudarančių rodiklių (įgalinimo, komandinės orientacijos ir gebėjimų ugdymo) vertinimas statistiškai reikšmingai nesiskiria priklausomai nuo tiriamųjų darbo stažo organizacijoje, nuo organizacijos dydžio (darbuotojų skaičiaus), darbo valstybinėse ir privačiose Lietuvos ugdymo įstaigose, tačiau nustatyta, kad vyresni (nuo 50 m.) ugdymo įstaigų darbuotojai organizacinės kultūros įsitraukimo bruožą vertina palankiau nei jaunesni (iki 49 m.) tiriamieji. Esminiai žodžiai: organizacinė kultūra, įsitraukimas, įgalinimas, komandinė orientacija, gebėjimų ugdymas. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to determine the expression of involvement as a trait of organizational culture and its constituent indicators (empowerment, team orientation and capability development) in Lithuanian general education schools. The participants were a total of 1817 teachers, school heads and deputies, administrative, and other workers. Denison Organizational Culture Survey was used as a measure of the involvement trait as a component of organizational culture. Keywords: organizational culture, involvement, empowerment, team orientation, capability development. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2023.152.7
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106256
Updated:
2024-02-27 14:51:41
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: