Būsimųjų pedagogų vertybinės nuostatos, jų kaitos tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų pedagogų vertybinės nuostatos, jų kaitos tendencijos
Alternative Title:
Value-based attitudes of would-be pedagogues. Tendencies of changes of these attitudes
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 50-53
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos būsimųjų pedagogų vertybinės nuostatos bei jų kaitos tendencijos postmodernioje visuomenėje ir susiję apmąstymai švietime bei švietimo tyrime. Pagrindinis tyrimas atliktas Lietuvoje (E. Martišauskienė, V. Armavičiūtė ir t.t.), buvo prieita išvada, kad pagrindinis vertės ugdymo klausimas labiausiai pastebimas dabartiniame švietime. Pagrindinis darbo klausimas yra – kokia yra vertybinių nuostatų postmodernioje visuomenėje krizės esmė. Švietimo filosofai ir teoretikai priėjo bendros nuomonės, kad minima problema kyla pirmiausia dėl pačio ugdytojo asmeninės orientacijos bei dvasinės vertės nepakankamumo. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius K. Pukelis stengėsi išsiaiškinti kokie turėtų būti idealaus modelio parametrai, ugdant profesionalų mokytoją. Jo teigimu, svarbiausia yra pačio ugdytojo asmenybė, individualumas. Prieita išvados, kad jaunas žmogus, pasirinkęs pedagogo profesiją, turi būti pasirengę aukotis socialiniams tikslams, būti humaniškais, pasirengę prisitaikyti prie švietimo pokyčių ir pan.

ENThe article analyses value-based attitudes of would-be pedagogues and tendencies of changes of these attitudes in post-modern society as well as related contemplations in education and research of education. The main research conducted in Lithuania (E. Martišauskienė, V. Armavičiūtė, etc.) drew a conclusion that the major issue of developing value is mostly noticeable in the present education. The principal question of the paper – what is the essence of the crisis of value-based attitudes in post-modern society. Philosophers and theoreticians in education formed a common opinion that the above-mentioned issue arises, first and foremost, from the insufficiency of personal orientation and spiritual value of the educator himself/herself. K. Pukelis, professor of Vytautas Magnus University, tried to determine what parameters of the ideal model should be considered ideal in educating a professional teacher. According to the Professor, the most important issue is the personality and individuality of the educator. It was concluded that a young person who has chosen a profession of pedagogue must be prepared to sacrifice himself/herself to social purposes, be humane, be ready to adjust to educational changes, etc.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11015
Updated:
2020-07-21 20:38:22
Metrics:
Views: 57    Downloads: 7
Export: