Studijų pasirinkimo Kauno kolegijoje veiksnių ir motyvų analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų pasirinkimo Kauno kolegijoje veiksnių ir motyvų analizė
In the Journal:
Keywords:
LT
Studijų pasirinkimas; Kauno kolegija; Veiksniai; Motyvai.
EN
Choice of studies; College of Kaunas; Factors; Motives.
Summary / Abstract:

LTSocialinio gyvenimo pokyčiai daro didelę įtaką ir švietimo sistemos transformacijos krypčiai, pobūdžiui bei atskirų institucijų kaitai. Lietuvoje švietimas taip pat tampa pagrindiniu visuomenės raidos veiksniu, socialinių reformų pamatu, lemiančiu bendrą visuomenės raidą, o aukštasis išsilavinimas užtikrina, kad žmogus užimtų visuomenėje tam tikrą statusą. Šioje plotmėje studentų motyvacija įgyti aukštąjį išsilavinimą vienoje ar kitoje aukštojo mokslo institucijoje tampa svarbiu veiksniu, nusakančiu visuomenės požiūrį į švietimo politiką bei institucijos ir asmeninę piliečio gyvenimo kokybę. Straipsnyje pateikiama 2006-2007 m. Kauno kolegijoje atlikto studentų studijų pasirinkimo veiksnių ir motyvų tyrimo rezultatų analizė. [Iš leidinio]

ENChanges in social life also influence an education system's transformation trends, character, and alteration of separate institutions. Education in Lithuania becomes the main factor of societal development, the foundation of social reform, determining general societal development - and higher education ensures that person will take a certain status in the society. On this plane, student motivation to obtain a higher education in one or the other higher education institutions becomes an important factor specifying societal attitudes towards higher education and the quality of the institution's and citizen's personal life. Article presents the analysis of the 2006 2007 research results of Kaunas college student study choice factors and motives. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17779
Updated:
2013-04-28 18:44:27
Metrics:
Views: 11
Export: