Modernių metodų panaudojimas Luokesų polinių gyvenviečių tyrimams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modernių metodų panaudojimas Luokesų polinių gyvenviečių tyrimams
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2004, t. 26, p. 105-110
Keywords:
LT
Luokesa; polinė gyvenvietė.
EN
Luokesa; pile dweling.
Summary / Abstract:

LTApie polinių kaimelių liekanų atradimus Lietuvoje pradėta skelbti jau XX a. pradžioje, tačiau konkretūs jų buvimo įrodymai buvo pateikti tik po beveik šimto metų. Bronzos amžiaus pabaigos ir ankstyvojo geležies amžiaus pradžios polinės gyvenvietės buvo aptiktos Rytų Lietuvoje, Molėtų rajone, Luokesų ežere. Tai buvo ne tik naujo, kartu su piliakalniais egzistavusio gyvenviečių tipo atradimas, bet ir unikali galimybė pažinti puikiai vandenyje išlikusias organines žmonių ūkinės veiklos liekanas bei pastatų konstrukcijų detales, kurios sausumoje esančiose gyvenvietėse dažniausiai yra sunykusios. Per pastaruosius kelis metus, vykusių archeologinių polinių gyvenviečių tyrimų metu sukaupta gausi archeologinė medžiaga, bei atlikti moksliniai geoarcheologiniai, dendrochronologiniai, archeobotaniniai, mikromorfologiniai tyrimai. Aerofotografijų panaudojimas Luokesų polinių gyvenviečių tyrimams leidčia ne tik atrasti perspektyvias tyrimams vietas, išvengiant bereikalingos intervencijos į archeologinį paminklą, suteikia galimybes rekonstruoti ežero vandens lygių svyravimus, bei vykdyti naujų tokio pobūdžio objektų paiešką. Tyrimų tikslai atsakyti į klausimus: kas ir kodėl kūrėsi polinėse gyvenvietėse, kaip atrodė ir kokio dydžio buvo poliniai kaimeliai, kokios buvo gamtinės sąlygos polinių gyvenviečių kūrimosi laikotarpiu, kokie buvo šių gyventojų verslai ir buitis, kt. [Iš leidinio]

ENThe discoveries of the remains of polar villages in Lithuania were commenced to be announced already at the beginning of the 20th century however the specific evidence of their existence was presented almost one hundred years later. Polar settlements of the end of the Bronze Age and the early Iron Age were discovered in the Eastern Lithuania, the Molėtai district, the Luokesai lake. That was not only a discovery of a new type of settlements, which co-existed together with barrows, but also a unique possibility to get to know the organic remains of people’s activities, which perfectly survived in water and details of building structures, which quite frequently do not survive in terrestrial settlements. During the archeological examinations of pole settlements, performed during the previous several years plentiful archeological materials were collected and geo-archeological, dendro-chronological, archeo-botanical and micro-morphological studies were performed. The use of aero-photographs for the examination of pole settlements of Luokesai allows for finding the perspective locations for studies, avoiding the unnecessary intervention into the archeological monument, provide the possibilities to reconstruct the fluctuations of the levels of water in the lake and search for other objects of similar character. The studies were aimed at providing answers to the following questions: who and why inhabited the pole settlements, what the pole settlements looked like and what was their size, what were the natural conditions during the time period of shaping of pole settlements, what were the occupations and everyday life of their residents, etc.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15938
Updated:
2018-12-17 11:23:20
Metrics:
Views: 94    Downloads: 8
Export: